مطالب توسط behrooz_amini69@yahoo.com

۰ تا ۱۰۰ مدیریت کیفیت | مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) چیست؟

مدیریت کیفیت چیست مدیریت کیفیت چیست در مطلب قبلی در رابطه با تاریخچه کنترل کیفیت صحبت کردیم در این مطلب قصد داریم که بفهمیم مدیریت کیفیت و در کل مدیریت کیفیت فراگیر (جامع) یا (Total Quality Management (TQM چیست؟ فهرست این مطلب شامل موارد زیر است : مدیریت کیفیت چیست؟ سیر تحول مفاهیم کیفیت آشنایی […]