مهندس سلام !!!

1

به احتمال زیاد شما خانم مهندسی هستین که رشتتون مهندسی صنایع هست و میخواین بدونین که نقش یک مهندس صنایع خانم در این رشته چیه ؟

خب، هزینه ای بجز وارد کردن ایمیلتون داخل فرم پایین نداره…