مطالب توسط ahmad

رشته مهندسی صنایع چیست؟ (معرفی، تاریخچه و بازار کار)

رشته مهندسی صنایع چیست؟ رشته مهندسی صنایع شاخه ای از مهندسی است که شامل شناسایی نحوه ایجاد یا انجام کارهابه شکل بهتر است. مهندس صنایع نگران کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، اطمینان از سلامت و ایمنی کارکنان، حفاظت از محیط زیست و تطابق با مقررات دولتی هستند. آنها […]