آموزش نرم افزار expert choice

آموزش نرم افزار expert choice برای مهندسان صنایع |(قسمت دوم)

آموزش نرم افزار expert choice

در این مطلب آموزشی به ادامه آموزش نرم افزار اکسپرت چویس (expert choice) میپردازیم.

 

آموزش نرم افزار expert choice

در ادامه آموزش نرم افزار expert choice علت انتخاب میانگین هندسی این است که برای اینکار دقیق تر است و در ضمن، میانگین هندسی به صورت عدد صحیح است و فاقد اعشار می باشد میانگین هندسی برابر است با ریشه n اُم از حاصلضرب  n متغیر. به طور مثال میانگین هندسی دو عدد ۲ و ۸ برابر است با:

√۲٫۸

 

قسمت قبلی این آموزش : آموزش expert choice

 

مثلا در این مثال، ابتدا دو معیار شکل زمین (Land Form) و آب و هوا (Weather) وزن دهی را وزن دهی می کنیم. اگر اهمیت و وزن شکل زمین مثلا ۴ برابر آب و هوا باشد، با ماوس، شاخص را تا زیر عدد ۴ (سمت چپ) دراگ می کنیم. سپس برای برگشت به صفحه اصلی، کلید مشاهده ی مدل (Model View) را در منتهی الیه سمت چپ نوار ابزار کلیک کنید و به سوال ?Record Judgments پاسخ مثبت (Yes) بدهید تا قضاوت شما ثبت یا ذخیره شود. با انجام اینکار، مستطیل های کوچک سمت چپ نام مدل و معیارها از خاکستری به رنگ زرد و قرمز تغییر رنگ می دهند. مفهوم رنگ قرمز این است که هنوز این معیارها، وزن دهی نشده اند.

نکته ی مهم: هیچگاه نباید خطای عدم سازگاری یا تطابق (Incon) از ۰/۱ بیشتر باشد. مقدار این خطا در پنجره ی وزن دهی نمایش داده می شود. Incon مخفف Inconsisteny به معنای ناسازگاری می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

 

 

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار expert choice اکنون برای وزن دهی زیرمعیارهای معیار اول (در این مثال Land Form) باید روی نام معیار کلیک کرده و سپس کلید               را کلیک کنید. بین دو زیرمعیار این معیار (در این مثال Slope و Hieght)، بر اساس میانگین هندسی استخراج شده از پرسشنامه ها، عملیات وزن دهی را انجام دهید. قضاوتتان را ذخیره کرده و به صفحه اصلی مدل برگردید. همین مراحل را برای سایر زیرمعیارها انجام دهید.

در مرحله ی بعدی، باید تک تک زیرمعیارها را برای آلترناتیوها، وزن دهی کنیم. به عبارت بهتر، باید آلترناتیوها (مثلا دو پارک آبیدر و بهاران) را از نظر هریک از زیرمعیارها وزن دهی کنیم.

نکته: هرگاه تمام مستطیل های کوچک سمت راست اجزای مدل (معیارها، زیرمعیارها و …) به رنگ سبز درآمدند، عملیات وزن دهی انجام شده است.

برای مشاهده ی گرافیکی گزینه ها، معیارها یا زیرمعیارها؛ آن را انتخاب کرده و سپس کلید میانبر Pairwise Graphical Comparisons  را کلیک می کنیم. شکل زیر، مقایسه ی گرافیکی دو معیار شکل زمین (Land Form) و آب و هوا (Weather) را نشان می هد.

 

 

آموزش نرم افزار expert choice

 

برای نمایش گرافیکی اولویت یا حق تقدم معیارها، زیرمعیارها یا آلترناتیوها بر روی کلید میانبر Priorities derived from pairwise comparisons در نوار ابزار کلیک کنید. با انجام اینکار پنجره ای مانند شکل زیر باز خواهد شد که موارد موردنظر را به ترتیب اولویت و وزن مربوطه نشان می دهد.

 

 

 

برای مشاهده نتایج تلفیق یا سنتز (Synthesis Results) بر روی آیکن مربوطه در نوار ابزار کلیک کنید. (شکل های زیر)

 

آموزش نرم افزار expert choice

 

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار expert choice همانطور که در شکل بالا دیده می شود، پنجره ی کوچکتری باز می شود که دارای امکاناتی از قبیل مرتب کردن موارد بر حسب نام (Sort by Name)، بر حسب اولویت (Sort by Priority) و نامرتب یا مرتب نشده (Unsort)، تعیین نوع مدل و تغییر اندازه فونت می باشد. همچنین در منوی File امکان چاپ خروجی و در منوی Edit امکان کپی کردن خروجی در کلیپ بورد (حافظه ی موقت کامپیوتر) و ایجاد کاربرگ اکسل وجود دارد. (شکل های زیر)

 

آموزش نرم افزار expert choice

 

 

آموزش نرم افزار expert choice آموزش نرم افزار expert choice

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار expert choice پس از وزن دهی به تمام معیارها و زیرمعیارها، مدل آماده ی انتقال به محیط GIS است. کافی است قبلا نقشه های موردنیاز (نقشه های مربوط به معیارها زیرمعیارها) را تهیه کرده باشیم و در Raster Calculator ضرایب یا وزن های به دست آمده برای هر معیار یا زیرمعیار را لحاظ کنیم.

باید توجه داشت که:

 • همه ی لایه ها باید در فرمت رستری باشند تا بتوان داده ها را مدل کرد؛
 • DEM منطقه ی موردنظر را تهیه کرده و تمام نقشه های مستخرج از آن (از قبیل نقشه شیب، جهت، سایه روشن، ارتفاع و …) را حتما باید Reclassify کرد تا تبدیل به فرمت رستری شوند.
 •  برای تبدیل سایر نقشه های موجود (مانند نقشه کاربری اراضی، خاک، پوش گیاهی و …) به فرمت رستری باید از دستور به Raster Feature to استفاده کرد.
 •  مجموع تمام وزن های اختصاص داده شده به لایه ها باید برابر ۱ باشد.

مراحل انجام مکان یابی در ArcMap

 1.  لایه های موردنظرتان را Add  کنید؛
 2. DEM حوزه را Add و نقشه های مورد نیازتان را از آن استخراج کنید؛
 3. لایه های عوارض خطی و نقطه ای (مانند جاده، آبراهه ها، چشمه و …) را بر اساس شرح خدمات، بافر گذاری کنید؛
 4.  تمام لایه هایی که قرار است تلفیق شوند (مرز حوزه و سایر لایه های خطی و نقطه ای) را به کمک دستور Feature to Raster  به رستر تبدیل کنید؛
 5. هریک از لایه های خطی و نقطه ای دارای بافر را به صورت جداگانه با استفاه از دستور Identity  با لایه ی مرز حوزه یا منطقه ی مورد مطالعه تلفیق کرده و برش دهید (Analysis Tools/Overly/Identity)؛ در پنجره ی Identity در قسمت Input Features باید مرز حوزه و در قسمت  Identity Featuresباید فایل خطی یا نقطه ای موردنظر (مثلا فایل جاده یا قله ها) را وارد کنیم.
 6. لایه های Identity شده را به کمک دستور Feature to Raster به رستر تبدیل کنید؛
 7. نقشه های مستخرج از DEM را با استفاده از دستور Reclassify به رستر تبدیل کنید؛
 8. لایه های قبلی و بلااستفاده را Remove کنید؛
 9. دستور Raster Calculator  را اجرا کنید؛
 10.  هر معیار با وزن مربوط به خود را داخل یک جفت پرانتز وارد کنید. بین معیار و وزن مربوطه، علامت ضرب بگذارید؛
 11. در نقشه ی خروجی، High مناطق دارای بیشترین وزن (مناسب ترین) و Low مناطق دارای کمترین وزن (نامناسب ترین) می باشند؛
 12. نقشه ی خروجی را حتما باید Reclassify کنید. با اینکار تبدیل به Raster شده و می توان آن را به شیپ فایل تبدیل کرد؛
 13. با راست کلیک روی لایه ی خروجی و انتخابLayer Properties  می توان رنگ نمایش لایه ها را تغییر داد. در این پنجره، طبقه ای که دارای بالاترین Pixel size است، مناسب ترین منطقه و طبقه ی دارای Pixel size کمتر دارای ارزش کمتری خواهند بود.
 14. بعد از ایجاد خروجی نقشه مکان یابی، برای استخراج مناطق موردنظر (مثلا مناسب ترین یا نامناسب ترین مناطق) دو روش وجود دارد. اول اینکه در Arctolbox یک شیپ فایل از نوع پلی گونی ایجاد و در ArcMap عارضه یا عوارض موردنظر را در آن دیجیت کنیم. روش دوم استفاده از دستور Select by Attribute است که هم در منوی Selection از نوار منو قابل دسترس است و هم در جدول توصیفی (Attribute table) با راست کلیک کردن روی لایه و Open Attribute table.

نکته: برای نمایش لایه ی خروجی در Google Earth باید شیپ فایل را به فرمت KML تبدیل کرد(layer to KML)

انجام نمونه تمرین مثال ۱,۵ کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته دکتر مهرگان (صفحه ۱۶۹) با استفاده از نرم افزار Expert Choice 11.

مراحل اجرای برنامه:

۱- ابتدا فایلی با نام پروژه مورد نظر با استفاده از گزینه New نرم افزار ایجاد می کنیم. بعد از این عمل در اولین باری که نرم افزار را اجرا می کنیم پنجره درج هدف باز می شود.

۲- شاخص ها را با استفاده از شکل زیر درج می کنیم. راست کلیک روی هدف درج شده.

 

آموزش نرم افزار expert choice

 

۳- گزینه ها را وارد می کنیم. (مطابق شکل زیر عمل می کنیم)

 

 

۴- اطلاعات جدول مقایسات زوجی را برای هر یک از شاخص ها وارد نرم افزار می کنیم. (مطابق شکل زیر عمل می کنیم)

 

 

به ترتیب به شکل های سه گانه زیر عمل می شود:

 

آموزش نرم افزار expert choice

نتیجه عمل درج اطلاعات جدول مقایسات زوجی را می توان در حالتی که روی هدف نشان شده است با Ctrl+Q  مشاهده کرد. (مطابق شکل)

 

 

۴- نتیجه ورود اطلاعات در حالت نهایی و صفحه عمومی نرم اغزار می توان با کلیک کرد روی ModelViwe مشاهده کرد.

 

 

۵- در نهایت نتیجه حاصل یعنی ورن اولویت گزینه های مطرح شده به اشکال گوناگون قابل مشاهده و ارائه است.

 

 

 

 

 

 

همانطور که ملاحظه می شود عرضه کننده C با بالاترین وزن اولویت اول و عرضه کنندگان A و B  به ترتیب در اولویت های بعدی هستند. اختلاف جزیی در ارقام انتهایی اعداد اعشاری مربوط به گرد کردن اعداد است.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش نرم افزار expert choice بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

آموزش expert choice

آموزش نرم افزار Expert Choice برای مهندسان صنایع

آموزش نرم افزار Expert Choice

آموزش expert choice در سایت صنایع سافت بصورت دوره ای نتشر میشود برای اینکه از آخرین مقالات ما بصورت رایگان باخبر بشید آخر همین مقاله ایمیلتونو وارد کنید. اکسپرت چویس نرم افزاری قدرتمند و ابزاری مناسب برای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی است که توسط توماس الساعتی Tomas L. Saaty  (عراقی الاصل) در سال ۱۹۷۰ در دانشگاه پنسیلوانیا ارائه گردید. این نرم افزار به صورت رایگان در اینترنت قابل دسترسی و دانلود است. سعی کنید آخرین نسخه ی نرم افزار را تهیه و نصب نمایید.

آموزش expert choice

دو نکته ی مهم:

 • در یک گروه و دسته حداکثر ۹ عامل یا عنصر قرار دهید. بررسی و مطالعه گروه های دارای بیش از ۹ عنصر با روش های شبکه عصبی مناسب تر و دقیق تر خواهد بود.
 • عناصر قابل مقایسه را در یک دسته یا گروه قرار دهید و عناصر را به دلیل تفاوت در مقدار، از یکدیگر جدا نکنید. به عبارت بهتر، عناصر کم اهمیت و عناصر دارای اهمیت زیاد را در دسته های مجزا قرار دهید.

اجرای Expert Choice

با اجرای این نرم افزار پنجره ی خوش آمدگویی(Welcome to Expert Choice)  به صورت زیر و در زیر آن، پنجره ی اصلی نرم افزار باز می شود.

 

 

آموزش expert choice

 

 

در پنجره ی Welcome :
 •  در صورتی که بخواهید مدل جدیدی را ایجاد کنید کلید Create new model را انتخاب کنید. در این صورت، باید روش مدلینگ را از بین دو روش مستقیم  (Direct) و ساختاری (Structuring) انتخاب نمایید.
 •  اگر بخواهید یکی از مدل های موجود و از قبل تهیه شده را باز کنید، پس از انتخاب کلید رادیویی Open existing model، می توانید یکی از گزینه های Recent (مدل های اخیرا استفاده شده)؛ Samples (مدل های نمونه) یا Browse (رفتن به مسیر مدل موجود بر روی هارد یا هر حافظه ی جانبی دیگر) را انتخاب کنید.
ایجاد مدل جدید:

با انتخاب روش مستقیم (Direct)، پنجره ی New file name باز می شود. نام دلخواهی برای فایلتان انتخاب و با کلیک بر روی کلید Open در مسیر دلخواه ذخیره نمایید. البته می توانید پنجره ی Welcome را ببندید و سپس از منوی File و انتخاب گزینه ی New، مدل جدیدی را ایجاد کنید. کلیک بر روی آیکن New در نوار ابزار، ساده ترین روش برای ایجاد مدل جدید است. در هر صورت، پنجره ی New file Name ظاهر خواهد شد.

 

 

 

پس از وارد کردن نام دلخواه برای مدل و کلیک بر رویOpen ، پنجره ی Goal description باز می شود. در این پنجره می توانید توصیف یا عنوانی از هدف (Enter a description for your goal) بنویسید. در مراحل بعد، معیارها در ذیل این هدف تعریف و ایجاد می شوند. البته درج این هدف اختیاری است و می توانید با کلیک بر روی  okدر هر صورت (نوشتن یا ننوشتن توضیح) به مرحله ی بعد بروید. در صورت عدم نوشتن هدف، به صورت پیش فرض، نام  Goalتوسط نرم افزار تعیین می شود.

 

 

آموزش expert choice

 

وارد کردن معیارها

معیارها در واقع همان متغیرهای موردنظر شما هستند که اطمینان دارید بر روی موضوع مورد مطالعه (مثل متغیرهای موثر در مکان یابی یک سایت احداث سد یا متغیرهای تعیین کننده ی درجه ی یک پارک یا هتل یا… ) تاثیرگذارند. برای وارد کردن اولین معیار، ابتدا بر روی هدف کلیک کرده و سپس:

Edit/Insert child of current Node

 

 

 

 

می توانید با راست کلیک کردن بر روی هدف و انتخاب گزینه ی Insert child of current Node نیز نیز معیار جدیدی ایجاد کنید. با اینکار، در زیرمجموعه ی هدف، گره ای (Node) ایجاد می شود که همان معیار اول است. نامی مناسب برای این معیار انتخاب و با زدن کلید  Enterهم معیار اول ذخیره می شود و هم گره یا معیار بعدی ایجاد می شود. به همان صورت، برای معیار دوم و معیارهای بعدی این کار را تکرار نمایید. پس از وارد کردن آخرین معیار، برای پایان یافتن ورود معیارها، دو بار کلید Enter را بزنید.

توجه: مستطیل خاکستری رنگ کنار (سمت چپ) هدف، پس از وارد کردن اولین معیار به رنگ زرد تبدیل می شود که معنایش این است که یک معیار در زیر هدف ایجاد شده است. پس از وارد کردن معیارهای دوم و سوم و… ، رنگ زرد مستطیل به قرمز تبدیل می شود. مفهوم رنگ قرمز این است که معیارها ارزیابی و وزن دهی نشده اند.

وارد کردن زیرمعیارها

زیرمعیارها، عوامل یا متغیرهایی هستند در گروه یکی از معیارهای تعیین شده قرار می گیرند. برای مثال، چنانچه معیاری به نام “آب و هوا” در مدل تعریف شده باشد، زیرمعیارهایی مانند میزان بارش، دما، رطوبت و … می توان در زیرمجموعه ی معیار آب و هوا ایجاد کنیم. برای ایجاد زیرمعیار هر معیار از قبل ایجاد شده، معیار موردنظر را انتخاب(بر روی آن کلیک می کنیم) و سپس همانند روش وارد کردن معیار؛ از نوار منو، Edit/Insert child of current Node را اجرا می کنیم. برای متوقف کردن فرایند وارد کردن زیرمعیارها، دوبار Enter کنید.

 

 

اضافه کردن آلترناتیوها (Alternative) یا گزینه ها

در این مرحله، پروژه یا پروژه هایی که قرار است با یکدیگر مقایسه شوند را باید وارد کرد. برای مثال، در صورتی که قرار است دو پارک، دو حوزه ی آبخیز، دو فروشگاه، دو خط تولید و …. را با یکدیگر مقایسه کنیم، هریک از این موارد، یک گزینه یا آلترناتیو گفته می شود. لازم به توضیح است که تنها در صورتی که هدف، مقایسه ی زوجی باشد، به گزینه یا آلترناتیو نیاز دارید، اما برای تحلیل سلسله مراتبی و مکان یابی نیازی به ایجاد گزینه نیست. برای اضافه کردن آلترناتیو:

Edit/ Alternative/Insert

 

 

آموزش expert choice

 

 

نکته: در صورتی که هدف مکان یابی است و مقایسه ی زوجی مدنظر نباشد، نیازی به ایجاد گزینه یا آلترناتیو نیست.

وزن دهی معیارها:

برای وزن دهی معیارها، بر روی نام مدل کلیک کرده و سپس: Assessment/ Pairwise پنجره ی زیر ظاهر می شود.

 

 

آموزش expert choice

 

 

آموزش expert choice

 

 

قبل از انجام این مرحله، باید پرسشنامه ها توسط کارشناسان مجرب و خبره تکمیل شود. پرسشنامه باید بر اساس معیارها و زیرمعیارهای تعیین شده طراحی شود. به عبارت بهتر، هر معیار، زیرمعیار و آلترناتیوی که مدنظر محقق است و در اکسپرت چویس ایجاد می شود، باید در پرسشنامه آورده شده و توسط کارشناسان مرتبط و توانمند از ۱ تا ۹ امتیازدهی شود. هرقدر تعداد پرسشنامه ها بیشتر و توان علمی و تجربه ی کارشناسان تکمیل کننده ی پرسشنامه بالاتر باشد، دقت و اعتبار نتایج بیشتر خواهد بود. پس از تکمیل تمام پرسشنامه ها، از امتیازات داده شده به هر معیار، زیرمعیار و آلترناتیو باید میانگین هندسی بگیریم. نمونه ای از یک پرسشنامه تکمیل شده توسط یک کارشناس در زیر ارائه گردیده است.

 

آموزش مفید : آموزش اکسل برای مهندسان صنایع

شماره پرسشنامه ۳:

نام و نام خانوادگی متخصص (اختیاری):             مدرک تحصیلی و تخصص اصلی: دکتری منابع طبیع – گرایش آبخیزداری

محل خدمت و سمت: کارشناس آبخیزداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

احتراماً، پرسشنامه ای که پیش رو دارید، به منظور کسب نظرات کارشناسی شما نخبگان و کارشناسان محترم در خصوص وزن و اهمیت هریک از معیارها و زیر معیارهای زیست محیطی در راستای انجام کار تحقیقی تحت عنوان، رتبه بندی اثرات زیست محیطی انواع فعالیت های گردشگری جنگل جهت تدوین و تحلیل استراتژی های مدیریتی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در شهرسنندج) با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره، تنظیم شده است. امید است با حوصله و دقت، نظر خود را با انتخاب گزینه های مورد نظر، اعلام فرمائید.

ویژگیهای منطقه مورد بررسی

پارک جنگلی آبیدر واقع در شهر سنندج می باشد که با توجه به اینکه در این پارک جنگلی که آینده تفرجگاهی خوبی را در انتظار است، امکانات توقفگاهی (کمپینگ) و در کنار آن، دیگر فعالیتهای تفریحی را میتوان در نظر گرفت که برای اجرا باید تمام مسائل زیست محیطی را در نظر گرفت که کمترین تخریب را به محیط زیست منطقه و جنگل مورد مطالعه وارد نماید و در نهایت جهت توسعه این فعالیت ها و کاهش اثرات منفی، استراتژی های مدیریتی را تدوین و تحلیل کرد

فعالیت های گردشگری پیشنهادی در منطقه:

۱- خانه کوهنورد

با توجه به قابلیت تعریف مسیر کوهنوردی که در ارتباط با این پارک جنگلی می باشد، می توان مسیر ویژه ای را برای طبیعت نوردی در محدوده جنوبی پارک در نظر گرفت که در حقیقت، درگاه ورود و خروج کوهنوردان می باشد. این مسیر در عین حال می تواند شامل امکانات زیر باشد.

 

 1. سرویس بهداشتی
 2. مجموعه فضاهای باز و نیم باز و بسته، برای استراحت، بسته به موقعیت زمانی و فصل

۲- کمپینگ:

این نوع فعالیت که همراه با ساخت و ساز و بهره برداری می باشد در مسیر خضر زنده می تواند شامل امکانات زیر باشد.

 1. سوئیت هایی با طراحی ویژه و الهام گرفته از جنگل جهت اقامت شبانه گردشگران
 2. رستوران ، بوفه و سرویس بهداشتی
 3. فضایی جهت بازی کودکان (شهربازی)
 4.  پارکینگ

۳- ورزش های کوهستانی:

این نوع فعالیت شامل انواع ورزش های زمستانی، هوایی و … می باشد که هیچ گونه ساخت و ساز و بهره برداری در اجرای این نوع فعالیت صورت نمی گیرد.

مقایسه های زوجی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای مشخص کردن میزان اهمیت گزینه ها از مقایسات زوجی میان معیارها نسبت به هدف، زیرمعیارها نسبت به معیارها و گزینه ها نسبت به زیرمعیارها استفاده می شود که این مقایسه ها توسط متخصصان کارشناسان خبره انجام میگیرد و در نهایت تیم تحلیل گر مسئله با ترکیب این نسبت ها، گزینۀ بهینه برای فرآیند تصمیمگیری را مشخص می کنند. مقایسه زوجی به معنای بررسی اهمیت دو عنصر (مثلا دو معیار) نسبت به عنصر سطح بالایی خود در سلسله مراتب تصمیم گیری است. بررسی این اهمیت ها به پیشنهاد توماس ستی (TomasSaaty) بنیانگذار این تکنیک تصمیم گیری از قضاوت های شفاهی به اندازه های کمی تبدیدل شده اند که در جدول شماره (۱) نحوه این تبدیل بیان شده است.

 

 

توضیح جدول شماره (۱): مقدار ۲برای اهمیت بین ۱ و ۳ به کار می رود، مقدار ۴ برای اهمیت بین  ۳و ۵ به کار می رود، مقدار ۶ برای اهمیت بین ۵ و ۷ به کار می رود، مقدار ۸ برای اهمیت بین ۷ و ۹ به کار می رود. در مقایسه های زوجی متخصصین باید بین هر جفت از عناصر موجود در سلسله مراتب مقایسه ای از نظر اهمیت نسبت به عنصر سطح بالایی این دوعنصر انجام دهند که در این مقایسه، یکی از اعداد بین  ۱تا ۹ را برای درجه اهمیت یک عنصر نسبت به عنصر دیگر انتخاب می کنند.

نحوه طراحی پرسشنامه مقایسه های زوجی در این کار پژوهشی:

برای اینکه کارشناسان در فرآیند مقایسه های زوجی به بهترین شکل مقایسه های زوجی را انجام دهند، به جای طراحی ماتریس های مقایسه زوجی و خواستن اعداد از کارشناسان، نوعی جدول های مقایسه زوجی طراحی گردید تا کارشناسان به ساده ترین نحو یکی از اعداد را برای انجام مقایسه زوجی انتخاب کنند. در این جداول کارشناس کافی است تا یک علامت، مثلا یک تیک، در هر مقایسه زوجی در جداول بگذارد.

اگر کارشناس اهمیت عنصر A را از عنصر B بیشتر ترجیح داده باید علامت را در سمت چپ که عنصر با اهمیت قویتر (A) در آن سمت قرار دارد، منظور کند، یا اگر اهمیت عنصر B را از عنصر A بیشتر ترجیح داده باید علامت را در سمت راست که عنصر با اهمیت قویتر (B) در آن سمت قرار دارد، منظور کند. مثلا اگر کارشناس، اهمیت عنصر A را به عنصر B3 برابر ترجیح داد باید چنین عمل نماید:

 

 

 

 

سوال های پرسشنامه

مثال: سوال ۱: اهمیت گروه معیار فیزیکی بیشتر است یا گروه معیار زیستی و به چه میزان؟

 

مقایسه معیارها

 

مقایسه معیارهای بعد فیزیکی

 

مقایسه معیارهای بعد زیستی

 

مقایسه زیر معیارهای بعد اقتصادی

 

مقایسه معیارهای بعد وضعیت آلودگی های زیست محیطی

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار منابع آب

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار توپوگرافی

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار آب و هوا

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پسماند

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پساب

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار پوشش گیاهی

 

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار حیات وحش

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار تغییر کاربری اراضی

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار فاصله تا جاده های دسترسی

 

گزینه های انتخابی برای تدوین استراتژی های مدیریتی با توجه به زیر معیار افزایش فعالیت های اقتصادی

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش expert choice بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها
هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.