اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

آموزش نرم افزار Visio (شکل ها) |قدم به قدم و تصویری

شکل ها در نرم افزار ویزیو (Visio)

آموزش Visio، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته ایم. توصیه ما این است که قبل از خواندن این مقاله، دو مقاله قبلی ما یعنی آشنایی با نرم افزار ویزیو و آموزش Stencil ها که به نوعی پیشنیاز این اموزش است مطالعه فرمایید.

در صورت تمایل این مقاله در رابطه با آموزش نرم افزار های مهندسی صنایع هست که میخوایم واستون در رابطه باآموزش نرم افزار ویزیو صحبت کنیم تا یادم نرفته بگم که این مقاله های آموزش در رابطه با نرم افزار های مهندسی صنایع ادامه داره و هر روز واستون یک آموزش خوب تهیه میکنیم که بطور رایگان ازشون استفاده کنید.

در این آموزش موارد زیر را خواهید آموخت:

 • طراحی یک دفتر کار
 • نحوه افزودن یک شکل به صفحه کاری
 • نحوه تغییر اندازه یک شکل
 • نحوه چرخاندن یک شکل
 • تنظیم ترتیب قرارگیری اشکال بر روی صفحه کاری
 •  ایجاد Master
 • Duplicate
 • افزودن متن به شکل
 • تنظیم مکان متن یک شکل
 • دستور Align
 • دستور Distribute

طراحی دفتر کار

در این اموزش می خواھیم با شکلھا و نحوه کار با آنھا آشنا شویم. می خواھیم یک دفتر کار را طراحی کنیم .روی میله لغزان کلیک کنید.

 

 

روی گزینه Office Layout کلیک کنید.

 

 

روی گزینه Metric Units کلیک سپس روی دکمهCreate کلیک کنید.

 

مشاھده می کنید که اکنون Stencil دیوارھا، درھا و پنجره ھا باز است. ابتدا باید فضای اتاق را ایجاد کنیم. که در اینجا ٣ گزینه برای انتخاب داریم با ویرایش این ٣ مدل ھر طرحی را می توانید پیاده کنید.

 

 

در ادامه آموزش Visio برای انتقال شکل T Room روی صفحه کاری روی شکل T Room کلیک کنید و آن را به مکان مشخص شده با کادر سبز Drag کنید آموزش Visio

 

چون سیستم متریک را انتخاب کرده ایم مشاھده می کنید که واحد خطکش ھا بر حسب میلیمتر می باشند. ھمچنین اندازه  قسمتھای مختلف اتاق که در کنار دیوارھا نوشته شده نیز برحسب میلیمتر می باشند. درصورتیکه به خط کش ھا احتیاجی ندارید می توانید آنھا را نامرئی کنید. برای اینکار، روی سربرگ View کلیک کنید.

آموزش Visio

 

در قسمت مشخص شده گزینه Ruler فعال است که با غیرفعال کردن این گزینه خط کش ھا نامرئی خواھند شد .

گزینه بعدی جھت مرئی یا نامرئی کردن Grid می باشد. Grid ھمان خانه ھای شطرنجی خاکستری رنگ است که با کمک Grid تعیین مکان اشکال بر روی صفحه بسیار آسان تر خواھد بود.

Guides خطوط راھنمایی ھستند که در تنظیم اشکال بسیار مفید ھستند. برای ایجاد یک خط راھنما با توجه به اینکه بخواھید خط راھنما افقی یا عمودی باشد روی خط کش جھت مورد نظر کلیک کرده و تا محلی که می خواھیم قرار بگیرد Drag می کنیم .

 

با استفاده از مربع ھای مشخص شده با کادر سبز می توانید ابعاد شکل را به طور متناسب تغییر دھید. برای اینکار ماوس رابر روی قسمت مشخص شده برده و سپس Darg می کنیم تا به اندازه دلخواه برسیم .

برای تغییر ارتفاع شکل از دستگیره ھای مشخص شده با کادر قرمز استفاده می کنیم.برای تغییر عرض شکل از دستگیره ھای مشخص شده با کادر سبز استفاده می کنیم.

آموزش Visio

 

برای تغییر ابعاد تصویر روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

علاوه بر دستگیره ھای سبز رنگ در شکل لوزی ھای زردی را نیز مشاھده میکنید که با این دستگیره ھا میتوانید فرم T رابه شکل دلخواه خود در آورید. برای رسیدن به حالتی که مورد نظرمان است روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

آموزش Visio

 

دو نوع “در” در قسمت اشکال مشاھده میکنید. به ھمان روش که قبلاً نیز توضیح دادیم .روی “در” تک لنگه (کادر قرمز) کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبزDrag  کنید.

 

اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

 

در ادامه آموزش Visio دو دستگیره مربع سبزرنگ جھت تغییر سایز این شکل می باشد. با کمک مربع زرد رنگ  میتوانید زاویه” در” و جھت بازشدنآن را تغییر دھید. اکنون نوبت اثاث داخل دفتر می باشد .رویOffice Furniture  ، Stencilکلیک کنید.

آموزش Visio

 

در فرورفتگی پایین و سمت راست اتاق میخواھیم یک کتابخانه قرار دھیم .روی کتابخانه(Bookshelf) در قسمت مشخصشده با کادر قرمز کلیک کرده و تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

این کتابخانه در جھت مورد دلخواه ما قرار ندارد. برای تغییر مرکز دوران، روی محل مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .

اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

 

در ادامه آموزش Visio مشاھده می کنید که مرکز دوران تغییر یافته است .روی محل مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

آموزش Visio

 

برای تغییر محل کتابخانه، روی کتابخانه کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

آموزش Visio

 

میخواھیم اندازه این کتابخانه را بزرگتر کنیم. تا به اندازه این فرورفتگی شود .بروی قسمت مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .

اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

 

در مرحله بعدی می خواھیم یک میز در گوشه بالا و سمت چپ اتاق قرار دھیم .روی میله لغزان کلیک کنید

 

روی میز(Comer Surface) کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

آموزش Visio

 

در ادامه آموزش visio اکنون میز در جای خود قرار دارد ولی احتیاج به دوران دارد. جھت میز را به جھت مناسب می خواھیم تغییر دھیم. در این حالت احتیاجی به جابجا کردن مرکز دوران نداریم .روی دستگیر چرخش کلیک کنید و تا قسمت مشخص شده با کادر سبزDrag کنید.

اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

 

در ادامه بر رویOffice Equipment ،Stencil کلیک می کنیم و شکل ھای PC monitor و Keyboard را به طرحمان اضافه می کنیم.

مشاھده می کنید که این اشکال بر روی میز اضافه شده اند و در جھت و جای مناسب قرار گرفته اند. در ادامه میخواھیم به این میز کار، صندلی اضافه کنیم .رویOffice Furniture  ، Stencil کلیک کنید.

 

در صورت نیاز می توانید روی صندلی (Desk chair) کلیک کرده و به مکان مورد نظر Drag کنید.

روی دستگیره چرخش ماوس که با کادر قرمز مشخص شده است کلیک کرده و تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .

آموزش Visio

 

روی سربرگ Home کلیک کنید.

 

در ادامه آموزش Visio دکمه ھای Send to back و Bring to front در قسمت ریبون Arrange قرار دارند. ھر کدام از این دو گزینه دارای دو آیکون ھستند که به شما در درک عملکردشان کمک می کند .

 • گزینه Bring to Front شکل انتخاب شده را به جلوترین لایه منتقل می کند.
 • گزینه Send to Back شکل انتخاب شده را به عقب ترین لایه منتقل می کند.
 • گزینه Bring Forward شکل را یک لایه به جلو می آورد.
 • گزینه Send Backward شکل را یک لایه به عقب می برد .

روی دکمه باز شونده Send to back کلیک کنید.

اشکال در نرم افزار ویزیو (Visio)

 

در این حالت اگر بر روی گزینه Send Backward کلیک کنید، تغییری روی نمی دھد زیرا قبل از افزودن صندلی، مانیتور و صفحه کلید را به طرحمان افزوده ایم، مگر اینکه بعد از انتخاب صندلی ٣ بار این دستور را تکرار کنیم.

راه حل دیگر انتخاب میز و انتخاب گزینه Bring to Front یا Bring Forward است که ھر دو باعث می شود مانیتور و صفحه کلید به زیر میز منتقل شوند و قابل رویت نباشند.

بھترین روش انتخاب میز و سپس اجرای دستور Send to Back است. اکنون صندلی انتخاب شده است، چون ھیچ شکلی لازم نیست در زیر صندلی باشد پس آنرا به عقب ترین لایه منتقل می کنیم .روی گزینه Send to Back کلیک کنید.

 

آموزش Visio

 

در ادامه آموزش Visio فرض کنید که بخواھیم جای این میز را تغییر دھیم. برای اینکار باید دوباره ھر یک از این اشکال را انتخاب کرده به جای مورد نظر برده و تنظیم کنیم. برای صرفه جویی در وقت در این مواقع اشکال مورد نظر را با ھم گروه (Group) می کنیم.

برای گروه کردن ابتدا باید تمامی اشکال مورد نظر را انتخاب کنیم. برای انتخاب می توانید بر روی یک شکل کلیک کنید و برای افزودن به آن دکمه Contorl را فشرده نگھداشته و بر روی بقیه اشکال کلیک کنید تا به آن افزوده شود.

در روش دیگر با استفاده از ماوس در یک نقطه کلیک می کنید و ماوس را Drag می کنید مستطیلی رسم می شود که پس از رھا کردن ماوس تمامی اشکال داخل محدوده مستطیلی انتخاب خواھند شد.

اکنون می خواھیم تمامی اشکال را انتخاب کنیم، در ادامه یکی یکی با استفاده از دکمه Contorl به ترتیب اشکال را انتخاب می کنیم. ابتدا با استفاده از ماوس روی میز کلیک کنید.

 

 

اکنون میز و مانیتور انتخاب شده اند .برای انتخاب صفحه کلید دکمه Contorl صفحه کلید را فشرده نگھداشته، بر روی صفحه کلید کلیک کنید .

آموزش Visio

 

برای افزودن صندلی به این گروه، دکمه Contorl صفحه کلید را فشرده نگھداشته و روی صندلی کلیک کنید.

 

دکمه Contorl صفحه کلید را فشرده نگھدارید و با ماوس صندلی را انتخاب کنید.

 

روی دکمه باز شونده Group در قسمت Arrange ریبون کلیک کنید.

 

روی گزینه Group کلیک کنید.

آموزش Visio

 

در ادامه آموزش Visio مشاھده می کنید که این اشکال به یک شکل واحد تبدیل شده اند و دارای ھمان دستگیره ھایی ھستند که یک شکل دارد می باشد. با کمک این دستگیره ھا می توانید تمامی اشکال را با ھم جابجا، تغییر سایز دھید یا دوران دھید.

در صورتیکه بخواھید فقط در یکی از اشکال این گروه (Group) تغییری ایجاد کنید برای مثال تغییر سایز، جابجایی یا دوران،

کافیست بر روی دکمه مشخص شده (Ungroup) کلیک کنید .با برگشت به حالت قبل می توانید  تکتک اشکال را به دلخواه ویرایش کرده و پس از اتمام کار دوباره به گروه تبدیل کنیم .روی دکمه باز شونده Group کلیک و سپس روی گزینه Ungroup کلیک کنید

 

اضافه کردن Master

در ادامه آموزش Visio با اینکار اشکال از یک گروه خارج شده اند. یک امکان دیگر برای راحتی شما در Visio ایجاد Master می باشد. زمانیکه شما یک دسته اشکال دارید و بخواھید به دفعات از آنھا در طراحیتان استفاده کنید، از اشکال Master استفاده می کنید.

می خواھیم این Master را به Stencilای که ساختیم اضافه کنیم. برای باز کردن Stencil مورد نظر روی دکمه More shapes کلیک کنید.

آموزش Visio

 

روی گزینه Open Stencil کلیک سپس روی Eniac دابل کلیک کنید.

 

در ادامه آموزش Visio اکنون می توانید Master مورد نظر را ایجاد کرده و به این Stencil اضافه کنید. ابتدا باید اشکال مورد نظر را انتخاب کنید که اکنون این اشکال انتخاب شده اند. سپس آنھا را به داخل Drag ،Stencil می کنیم.

با رھا کردن دکمه ماوس اشکال انتخاب شده حذف شده و یک Master در Stencil ایجاد می شود. چون در اینجا نمی خواھیم اشکال حذف شوند زمانیکه ماوس در داخل Stencil است دکمه Ctrl صفحه کلید را فشرده نگھداشته و سپس دکمه ماوس را رھا میکنیم که در گوشه بالا سمت راست آیکون ماوس یک علامت + ظاھر خواھد شد.

روی اشکال کلیک کرده و به داخلDrag  ، Stencilکنید، قبل از رھا کردن دکمه ماوس کلید Ctrl را فشرده نگھدارید.

 

 

چون Stencil در حالت ویرایش نبود مشاھده می کنید که پنجرهای باز شده و این موضوع را به شما تذکر می دھد که Stencil در حالت ویرایش نمی باشد درصورتیکه مایل به ویرایش ھستید درخواست شما انجام خواھد شد .روی دکمه Yes کلیک کنید .

آموزش Visio

 

مشاھده می کنید که Master مورد نظر با نام پیش فرض ایجاد شده است .برای تغییر نام Master روی نام آن کلیک کنید.

 

عبارت WorkStation را تایپ کنید و دکمه Enter صفحه کلید را فشار دھید.

اکنون ھر چندبار که نیاز داشته باشید می توانید از این Master استفاده کنید. روش دیگر برای اینکه از یک شکل موجود در طراحی کپی دیگری تھیه کنیم این است که بعد از انتخاب شکل یا اشکال مورد نظر آن را به کمک دکمه ھای Ctrl+D صفحه کلید دوتا (Duplicate) کنیم .اکنون کلیدھای Ctrl+D را فشار دھید.

 

مشاھده می کنید که یک کپی از شکل ایجاد شده است. در ادامه این اشکال را چرخانده و در جای مناسب قرار می دھیم.خصوصیت دیگری که به اشکال داخل طرح می توانید اضافه کنید متن است. برای مثال روی کتابخانه کلیک کنید.

آموزش Visio

 

عبارت Book Shelf را تایپ کنید .مشاھده می کنید که با تایپ اولین کاراکتر بزرگ نمایی روی قسمتی که تایپ کردیم انجام شده است  .

 

در ادامه آموزش Visio بعد از تایپ Book Shelf خارج از کادر متن کلیک کنید.

 

مشاھده می کنید که متن مورد نظر نوشته شده است ولی جای آن مناسب نیست .روی کتابخانه کلیک کنید.

 

برای تغییر رنگ Font روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

 

روی مربع زرد رنگ متن کلیک کرده و آن را به وسط قسمت خالی کتابخانه Drag کنید.

 

 

در صورت نیاز به ویرایش متن باید روی متن دابل کلیک کنید و بعد از انجام تغییرات مورد نظر برای خارج شدن از این محیط در  نقطه ای خارج از کادر متن کلیک کنید .

دستور Align و Distribute

در ادامه آموزش Visio به بحث در مورد دستورات Align و Distribute می پردازیم. با کمک این دستورات به راحتی می توانید چندین شکل را تراز کنید. در ادامه ۵ صندلی به طرحمان اضافه می کنیم .روی گزینه Office Furniture کلیک کنید.

 

روی صندلی Side Chair کلیک کرده وآن را به محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

۴ بار کلید Ctrl+D صفحه کلید را فشار دھید.

 

می خواھیم این صندلی ھا را در قسمت پایین سمت راست قرار دھیم. ابتدا باید جھت صندلی ھا را تغییر دھیم. برای انتخاب کلیه صندلی ھا دکمه Contorl را فشرده نگھداشته و یکی یکی صندلی ھا را انتخاب کنیم.

 

روی دستگیره چرخش کلیک کنید و تا مکان مشخص شده با کادر سبز Drag کنید

 

برای تراز کردن یکسری از اشکال ابتدا باید حدوداً شکل انتھایی و ابتدایی را در مکان مورد نظر قرار داد تا تراز براساس این دو شکل انجام شود. مجموعه اشکال انتخابی را می خواھیم کمی جا بجا کنیم .روی اولین صندلی در سمت پایین کلیک کرده و به محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .

 

روی نقطه ای خارج از محدوده صندلیھای انتخاب شده کلیک کنید، تا صندلی ھا از حالت انتخاب خارج شوند.

 

روی اولین صندلی کلیک کنید وتا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

برای اجرای دستور Align  ابتدا باید تمامی صندلی ھا را انتخاب کنیم. اینکه کدام شکل ابتدا انتخاب شود بسیار مھم است چون شکلی که ابتدا انتخاب شود به عنوان مبدأ در نظر گرفته خواھد شد .روی اولین صندلی که با کادر قرمز مشخص شده است کلیک کنید.

 

برای انتخاب سایر صندلیھا دکمه Contorl صفحه کلید را فشرده نگھداشته و به ترتیب مشخص شده با فلش روی صندلی ھا کلیک کنید

 

صندلی که ابتدا انتخاب کردیم دارای کادر ضخیم تری است .روی دکمه پایین گزینه Align کلیک کنید.

 

 

در منوی بازشده گزینه ھای مختلفی را مشاھده می کنید که از روی آیکون ھای آنھا می توان نحوه عملکرد ھر یک را تشخیص داد. شما  میتوانید اشکال را از بالا، پایین، راست، چپ یا مرکز تراز کنید. در این حالت چون ھمه اشکال یکی می باشند نتیجه انتخاب ھر سه گزینه پایین نتیجه یکسانی خواھد داشت.روی گزینه Align Top کلیک کنید .

 

مشاھده می کنید که صندلیھا تراز شده اند ولی فاصله بین آنھا مرتب نیست برای تنظیم فاصله بین اشکال از گزینه position استفاده می کنیم. در ھنگام استفاده از این دستور تنھا باید به این نکته توجه کنید که دو شکل اول و آخر در مکان مورد نظر باشند و بقیه صندلی ھا در فاصله آن دو و با فاصله ھای یکسان چیده خواھند شد .روی دکمه باز شونده Position کلیک کنید.

 

 

با توجه به شرایط قرارگیری اشکال گزینه مناسب را باید انتخاب کنید. در اینجا چون در راستای افقی می خواھیم فاصله تنظیم شود، از منوی بازشده روی گزینه Distibute Horizontally کلیک کنید .

 

در منوی صفحه قبل با کمک گزینه ھای Rotate Shapes می توانید اشکال را به صورت آینه ای در جھت افقی و عمودی یا در جھت راست و چپ دوران دھید .

در ھنگام کار حتماً متوجه شده اید که در ھنگام افزودن یا تغییر مکان اشکال یک حالت چسبندگی(Snap) بین شکل و دیگر اشکال یا خطوط Grid وجود دارد .روی سربرگ View کلیک کنید.

 

روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

 

در پنجره بازشده مشاھده می کنید که خصوصیت Snap فعال می باشد. برای غیرفعال شدن روی گزینه Snap کلیک کنید.

 

با اینکار ھمه گزینه ھای Snap to غیرفعال شده اند .روی گزینه Snap  کلیک کنید تا فعال شود.

 

واضح است که گزینه ھای Snap to در ھنگام فعال بودن گزینه Snap فعال خواھند بود. در این قسمت می توانید تعیین کنید که حالت چسبندگی به کدام گزینه ھا وجود داشته باشد.

با کمک گزینه Glue to دو شئ را می توانید به ھم بچسبانید. واضح است که گزینه ھای Glue to در ھنگام فعال بودن گزینه Glue فعال خواھند بود. روی دکمه OK کلیک کنید.

 

امیدواریم از این مقاله که درباره آموزش اشکال در نرم افزار ویزیو در صنایع سافت بود لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

 

در ضمن حتما شما هم دوست دارید مثله بقیه مهندسان صنایع دیگه از مقاله های جدید ما باخبر بشین خب کافیه که فقط ایمیلتونو داخل فرم پایین وارد کنید. به همین راحتی :)

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

 

آشنایی با نرم افزار ویزیو (visio)

آموزش نرم افزار ویزیو(Visio) (آشنایی)| قدم به قدم و تصویری

خب دوستان سلام این مقاله در رابطه با آموزش نرم افزار های مهندسی صنایع هست که میخوایم واستون در رابطه با آموزش نرم افزار ویزیو صحبت کنیم درواقع یک آشنایی ابتدایی با نرم افزار رو با هم تجربه کنیم تا یادم نرفته بگم که این مقاله های آموزش در رابطه با نرم افزار های مهندسی صنایع ادامه داره و هر روز واستون یک آموزش خوب تهیه میکنیم که بطور رایگان ازشون استفاده کنید.

تمام تلاشمون اینه که اموزش هایی که تولید میکنیم واستون مفید واقع بشه و بتونید از اونها در بازار کار بخوبی بهره ببرید.

خب دیگه مقدمه چینی کافیه بریم سراغ آموزش. کاربرد این نرم افزار در طراحی دیاگرامھا می باشد. در ضمن برای کار با این نرم افزار لازم نیست که یک طراح باشید و ھر کسی می تواند با این نرم افزار کار کند. این نرم افزار به شما کمک میکند که به راحتی طرح گرافیکی یا دیاگرام خود را رسم کنید . برای شروع کار ابتدا نرم افزار رو از سایت های دانلود نرم افزار ایرانی دانلود کنید و نصب کنید.

اجرای نرم افزار ویزیو (Visio)

خب بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردید احتمال زیاد داخل دسکتاپ یا منو دستگاهتون هست، پس نرم افزار رو اجرا کنید.

اکنون این نرم افزار اجرا شده است. در قسمت Recent که با کادربنفش مشخص شده است، تمامی فایلھایی که کار کرده ایم نمایش داده میشود و اگر فایل جدیدی ایجاد کنیم یکی از فایلھا به صورت خودکار حذف شده و فایل جدید جایگزین آن میشود .

برای اینکه فایل در لیست باقی بماند. ماوس را روی فایل مورد نظر برده و با کلیک کردن روی دکمه Pin this item to the list فایل مورد نظر ھمیشه در لیست Recent وجود خواھد داشت. و ھمچنین با کلیک روی فایل مورد نظر آن فایل باز میشود . با کلیک روی دکمه Open Other Drawings شما می توانید فایل مورد نظر را انتخاب کنید .روی دکمه Open Other Drawings کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

مشاھده میکنید که صفحه Open باز شده است. در اینجا میتوانید فایل خود را جستجو و یا باز کنید. برای بازگشت به صفحه قبل روی دکمه شخص شده کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

در قسمت جستجو میتوانید دیاگرام مورد نظر را جستجو کنید .روی کادر جستجو کلیک کنید.

تصویر آموزش نرم افزار ویزیو (03)

 

عبارت Maps را تایپ کنید. روی دکمه جستجوگر کلیک کنید.

تصویر آموزش نرم افزار ویزیو (04)

 

مشاھده میکنید که یکسری دیاگرام Maps نمایش داده شده اند که با کلیک بر روی ھر کدام می توانید آن نمونه را باز کنید . روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

تصویر آموزش نرم افزار ویزیو (05)

 

یک روش دیگری برای جستجوی دیاگرام ھای آماده استفاده از عبارت پیشنھاد شده است .روی گزینه Maps کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

اکنون می توانید نتیجه جستجو را مشاھده میکنید .روی دکمه مشخص شده کلیک کنید تا به صفحه قبل باز گردیم.

تصویر آموزش نرم افزار ویزیو (07)

 

در قسمت وسط و پایین صفحه یکسری دیاگرام آماده وجود دارد .روی میله لغزان کلیک کنید. برای مثال، روی گزینه Basic Diagram کلیک کنید.

تصویر نرم افزار ویزیو (08)

 

در این قسمت دو گزینه جھت تعیین واحد اندازه گیری وجود دارد .روی گزینه مشخص شده کلیک کنید. اکنون با کلیک بر روی دکمهCreate  صفحه جدید ایجاد میشود .که ما فعلا اینکار را انجام نمیدهیم و بر روی دکمه Close کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

حال میخواھیم یکی از فایلھای که اخیراً کار کردھایم را باز کنیم. برای اینکار روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.

 

آشنایی با محیط ویزیو (Visio)

اکنون فایل مورد نظر باز شده است. در ادامه با قسمتھای مختلف مقاله آسنایی با نرم افزار ویزیو آشنا خواھید شد.

قسمت مشخص شده با کادر قرمز میله عنوان پنجره Visio نام دارد. در این قسمت نام سندی که در حال کار روی آن ھستیم نمایش داده می شود. تا زمانیکه نامی برای فایل یا سند خود انتخاب نکرده اید نرم افزار Visio بصورت پیشفرض یک نام برای آن انتخاب میکند. در این مثال نام این سند Sec02 می باشد.

در سمت چپ میله عنوان یک میله ابزار کوچک به نامQuick Access  قرار دارد. این میله ابزار شامل ابزارھایی است که زیاد استفاده می شوند. اکنون سه دکمه در این میله ابزار وجود دارد. روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

در این قسمت لیست دکمه ھایی که می توانید روی این میله ابزار قرار دھید نمایش داده شده است. اکنون در کنار سه گزینهUndo  ، Saveو Redo علامت تیک وجود دارد. درصورتیکه روی یکی از سه گزینه فوق کلیک کنید دکمه مربوط به آن از میله ابزار حذف می شود.

در صورتیکه روی گزینه ھای دیگر کلیک کنید دکمه مربوط به آن گزینه روی میله ابزار اضافه می شود .در محلی خارج از منو کلیک کنید تا این منو بسته شود.

 

مقاله مرتبط : آشنایی با Stencil ها در ویزیو

 

آشنایی با Ribbon

قسمتی که با کادر قرمز مشخص شده است مجموعه ابزارھای Visio است. دراین قسمت از مقاله آموزش نرم افزار ویزیو به این مجموعه Ribbon گفته می شود .

Ribbon دارای چندین برگه یا قسمت است. اکنون بصورت پیش فرض برگه Home فعال است. در برگه Home ابزارھایی که از ھمه بیشتر استفاده می شوند قرار دارند.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

در صورتیکه به ابزارھای موجود در Ribbon توجه کنید مشاھده میکنید که این ابزارھا در ٧ دسته قرار دارند. ھر دسته شامل ابزارھای مرتبط به ھم است. اکنون از سمت چپ به راست گروه ھای ابزار Tools ،Paragraph Font ،Clipboard ،Editing  ،Arrange ،Shape Styles قرار دارند.

 

در پایین و سمت راست بعضی از گروه ھا یک دکمه با فلش کوچک قرار دارد. با کلیک روی این دکمه پنجره ای باز شده وابزارھای دیگر مربوط به این دسته را نمایش می دھد. برای مثال روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

اکنون پنجره Font نمایش داده شده است. در این پنجره می توانید به تمامی امکانات مربوط به Font دسترسی داشتهباشید .روی دکمه Cancel کلیک کنید.

 

ابزارھایی که بصورت کمرنگ در Ribbon نمایش داده می شوند، ابزارھای غیر فعال ھستند که ھم اکنون نمی توانید به آنھا دسترسی داشته باشید. این ابزارھا در شرایط خاصی فعال خواھند شد.

 

نوع دیگر ابزارھا کلیدھایی ھستند که می توانند فشرده یا غیر فشرده باشند. زمانیکه فشرده یا فعال ھستند با یک زمینه آبی رنگ نمایش داده می شوند.

ناحیه ای که توسط کادر قرمز مشخص شده است ناحیه کاری سند است. شما متن، تصویر، جدول و … سند را در این قسمت قرار می دھید.در نرم افزار Visio دو خط کش عمودی و افقی وجود دارد که به ترتیب در بالا و سمت چپ سند قرار دارند .

با استفاده از میله لغزان موجود در سمت راست و پایین سند شما می توانید چھار جھت مختلف صفحه خود را مشاھده کنید. که بصورت پیش فرض صفحه در وسط قرار دارد .

در پایین پنجره برنامه Visioنوار وضعیت یا Status Bar قرار دارد. در این قسمت خصوصیات مربوط به این سند نوشته می شود.اکنون به ترتیب از چپ به راست نوشته شده که در صفحه یک از کل صفحات که یک صفحه است قرار داریم. در ادامه نیز زبان فرھنگ لغتی که غلطھای املایی را بررسی  میکند نمایش داده می شود.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

در قسمت مشخص شده از نوار وضعیت راست کلیک کنید. گزینهھای دارای علامت چک گزینه ھایی ھستند که در نوار وضعیت نمایش داده میشود .در محلی خارج از منو کلیک کنیدتا این منو بسته شود.

 

بزرگ نمایی و کوچک نمایی

یکی از امکاناتی که در برنامه Visio، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، امکان بزرگ نمایی یا Zoom می باشد. در Visio ابزارمربوط به بزرگ نمایی در انتھای سمت راست نوار وضعیت قرار دارد.

 

یک روش برای استفاده از امکانات بزرگ نمایی، استفاده از دکمه Zoom level می باشد. با کلیک روی این دکمه پنجرهای بازمی شود که از طریق آن می توانید بزرگ نمایی سند را تغییر دھید .روی دکمه Zoom Level کلیک کنید.

 

ھمانطور که مشاھده میکنید پنجره ای ظاھر شده است که با استفاده از گزینه ھای موجود در آن می توانید بزرگ نمایی سند را تغییر دھید. شما در ادامه ھمین آموزش با گزینه ھای موجود در این پنجره بیشتر آشنا خواھید شد .روی دکمه Cancel کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

ابزار دیگری که در Visio به منظور بزرگ نمایی مورد استفاده قرار می گیرد، دکمه لغزنده Zoom می باشد که در نوار وضعیت قرار دارد. در دو سمت راست و چپ این دکمه به ترتیب یک علامت مثبت و یک علامت منفی وجود دارد که لغزاندن دکمه به سمت علامت مثبت موجب بزرگ نمایی و لغزاندن آن به سمت علامت منفی موجب کوچک نمایی سند می شود. ھمچنین برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی می توانید مستقیماً روی علامت مثبت و منفی نیز کلیک کنید. در اینجا ما با استفاده از این ابزار، سند را کوچک نمایی می کنیم .روی علامت منفی مشخص شده در قسمت Zoom کلیک کنید.

 

مشاھده می کنید که نمای سند کوچک تر شده است. به ھمین ترتیب و با استفاده از علامت مثبت موجود در سمت راست کلید لغزان Zoom می توانید اندازه نمای سند را بزرگ تر کنید .روی علامت مثبت مشخص شده در قسمت zoom کلیک کنید.

 

Task Panes

در ادامه آموزش میخواھیم باگزینه Task Panes آشنا شویم. که امکانات دقیقتری میدھد .روی سربرگ View کلیک کنید.

 

از سربرگ View روی دکمه باز شونده Task Panes کلیک کنید.

 

از منوی باز شده روی گزینه Shapes کلیک کنید.

 

مشاھده میکنید که قسمت Shapes که در سمت چپ صفحه بود مخفی شده است. برای نمایان شدن دوباره قسمت  Shapesروی دکمه باز شونده Task Panes کلیک کنید. دوباره روی گزینه Shapes کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

روی دکمه باز شونده Task Panes کلیک کنید. از منوی باز شده روی گزینه Shape Data کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

مشاھده میکنید که پنجره Shape Data باز شده است .روی شکل مشخص شده کلیک کنید.

 

ھمانطور که مشاھده میکنید با کلیک کردن روی شکل مورد نظر تمامی خصوصیات شکل شامل ارتفاع ، عمق ، عرض و … را نمایش داده می شود .روی دکمه Close کلیک کنید .

 

ھرجایی خازج از کادر قرمز کلیک کنید تا شکل از حالت انتخاب خارج شود .

آموزش نرم افزار ویزیو

 

روی دکمه باز شونده Task Panes کلیک کنید. از منوی باز شده روی گزینه Pan & Zoom کلیک کنید.

 

پنجره Pan & Zoom باز شده است. شما می توانید از اھرم سمت راست برای بزرگنمایی و کوچکنمایی استفاده کنید .روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.

 

مشاھده میکنید که در پنجره Pan & Zoom یک کادر آبی رنگ بوجود آمده است. با تغییر اندازه کادر آبی رنگ می توانید بزرگ نمایی را تغییر دھید. برای کوچک کردن کادر آبی رنگ، روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ کلیک کرده و دکمه چپ ماوس را فشرده نگھداشته و تا کادر سبز رنگ ماوس را حرکت دھید و سپس دکمه چپ ماوس را رھا کنید .
در محل مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده و تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

ھمانطور که مشاھده میکنید کادر آبی رنگ کوچکتر شده است و بزرگ نمایی افزایش پیدا کرده است. شما می توانید کادر آبی رنگ را حرکت نیز بدھید. برای مثال، روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

ماوس را به محل مشخص شده با کادر قرمز برده و سپس دکمه چپ ماوس را فشرده و  نگهدارید و ماوس را به محل مشخص شده با کادر سبز برده و سپس دکمه چپ ماوس را رھا کنید

 

مشاھده می کنید فقط قسمت مشخص شده بزرگنمایی شده است. برای حرکت کادر آبی رنگ، دوباره روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز رنگ کلیک کرده و تا قسمت مشخص شده با کادر سبز Drag کنید.

 

بر روی دکمه Close کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

Fit to Window را کلیک کنید. تا به حالت اولیه برگردد.

 

روی دکمه باز شونده Task Panes کلیک و سپس Size & Position روی گزینه کلیک کنید.

 

با انتخاب این گزینه شما میتوانید با کلیک روی ھر شکل به سادگی مختصات آن شکل را بدست آورید .روی شکل مشخص شده کلیک کنید .

 

با اینکار مختصات شکل در قسمت Size & Position نمایش داده شده است .روی دکمه Close کلیک کنید.

 

ھرجایی خارج از کادر قرمز کلیک کنید تا شکل از حالت انتخاب خارج شود.

 

ذخیره سازی فایل

حال میخواھیم تمامی تغییرات اعمال شده را ذخیره کنیم .روی سربرگ File کلیک کنید.

 

درصورتیکه شما بخواھید نسخه پشتیبان از این فایل با نام دیگر یا در مکان دیگری داشته باشید باید از دستور Save as استفاده کنید. ھمچنین در صورتیکه بخواھید پسوند فایل را تغییر دھید نیز از دستور Save as باید استفاده نمایید. به طور مثال زمانیکه بخواھید این فایل را به فرد دیگری بدھید. ممکن است آن شخص نرم افزار Visio را بر روی کامپیوتر خود نصب نکرده باشد در این ھنگام ضروری است که شما با فرمت دیگری فایل خود را ذخیره کنید تا توسط کاربران دیگر قابل استفاده باشد .روی گزینه Save as کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

در این صفحه میتوانید محل مورد نظر برای ذخیره سازی فایل را انتخاب کنید .روی دکمه Browse کلیک کنید.

 

عبارت Eniac2 را بعنوان نام این فایل وارد کنید.

 

حال میخواھیم به بررسی فرمت ھای مختلف ذخیره سازی بپردازیم. ھمانطور که مشاھده میکنید به صورت پیش فرض پسوند فایل Drawing انتخاب شده است .روی دکمه لیست  باز شونده Save as type کلیک کنید.

 

در این لیست میتوانیدفرمتھای ذخیره سازی مختلف را مشاھده کنید .
در ادامه آموزش نرم افزار ویزیو فرض می کنیم که فایل را به شخصی می خواھیم بدھیم که بر روی کامپیوترش نرم افزار Visio نصب نشده است، بنابراین می خواھیم فایل را با فرمت jpg ذخیره کنیم .روی گزینه JPEG کلیک کنید.
حال باید محل ذخیره سازی را انتخاب کنیم. از پنل سمت چپ روی گزینهPictures کلیک و سپس روی دکمه Save کلیک کنید.

 

مشاھده میکنید که پنجرهJPG Output Options باز شده است. در این پنجره شما باید تنظیمات مربوط به خروجی JPG را انتخاب کنید. درقسمت Resolution چند گزینه وجود دارد. با انتخاب گزینه Custom میتوانید تعیین کنید وضوح تصویر چند پیکسل و چند اینچ باشد. که بصورت پیش فرض گزینه Screen فعال است. در قسمت Size با انتخاب ھر یک از گزینھھای موجود اندازه تصویر را برحسب اینچ تعیین می کنیم که گزینه Source فعال است .روی دکمه OK کلیک کنید.

 

اکنون این فایل ذخیره شده است، برای بستن این فایل می توانید منوی فایل را باز کنید و روی گزینه Close کلیک کنید یا روی دکمه Close مشخص شده با فلش قرمز کلیک کنید .روی دکمه Close که با فلش مشخص شده کلیک کنید.

 

برای باز کردن یک فایل، روی سربرگ File کلیک کنید.

 

روی گزینه Open کلیک کنید.

 

 

روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.

 

 

 

روی گزینه Browse کلیک کنید.

 

ھمانطور که مشاھده میکنید پنجره Open باز شده است. سپس محلی که فایل خود را ذخیره کرده اید بروید و فایل خود را انتخاب کنید.

 

به قسمت مشخص شده با کادر توجه کنید. در این قسمت میتوانید تعیین کنید که چه نوع فایل ھایی قابل نمایش باشد.
برای اینکه فایلھایی با پسوند JPG را مشاھده کنیم، روی لیست بازشونده مشخص شده کلیک کنید. از لیست باز شده روی گزینه JPG کلیک کنید.

 

مشاھده میکنید که تمامی فایلھایی که دارای این پسوند ھستند نمایش داده شده است .روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.

 

روی دکمه مثلثی کنار دکمه Open کلیک کنید تا به بررسی گزینه ھای آن بپردازیم .
با انتخاب گزینه Open Original فایل اصلی باز می شود. با انتخاب گزینه Open as Copy یک کپی از فایل باز خواھد شد و فایل اولیه شما دست نخورده باقی خواھد ماند و تغییراتی را که می دھید یک کپی از فایل اصلی خواھد بود . با کلیک روی گزینه Open Read-Only روی فایل بازشده ھیچ تغییری نمی توانید بدھید و فقط قادر به مشاھده داده ھا میباشید. با انتخاب Show Previous Versions فایلھای قدیمی نمایش داده میشوند .روی گزینه Open Original کلیک کنید.

 

آموزش نرم افزار ویزیو

 

ھمانطور که مشاھده میکنید فایل به صورت عکس در یک صفحه جدید باز شده است. برای اینکه صفحه بزرگتر شود روی دکمه مشخص شده کلیک, روی سربرگ View کلیک کنید.

 

در ادامه به توضیح بیشتر بزرگنمایی می پردازیم. ھمانطور که قبلاً گفتیم دو روش برای بزرگنمایی آموزش داده ایم با کمک لیست بازشونده Zoom می توانید درصد بزرگنمایی را تعیین کنید. در روش دوم با به کارگیری گزینه Task Panes بزرگنمایی را تعیین کنید. و در ادامه میخواھیم به بررسی گزینه Presentation Mode که کلید میانبر آن F5 می باشد بپردازیم .روی دکمه Presentation Mode کلیک کنید

 

ھمانطور که مشاھده میکنید با کلیک روی گزینه Presentation Mode صفحه Full Screen ویا بزرگنمایی شده است وبا فشردن دکمه Esc صفحه کلید، صفحه به حالت اولیه برمیگردد.

 

برای اینکه راحت تر بتوانید روی قسمت مورد نظر از صفحهکاری بزرگنمایی انجام دھیم، روی گزینه Task Panes کلیک کنید.

از منوی باز شده روی گزینه Pan & Zoom کلیک کنید.

 

 

روی دکمه Zoom In بار کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

با جابه جایی Slider مشخص شده نیز میتوانید درصد بزرگنمایی را تغییر دھید. ھمانطور که قبلاً نیز تمرین کردید روی یکی از رئوس مستطیل آبی رنگ که با کادر قرمزمشخص شده کلیک کرده وآن را تا مکان مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .با تغییر اندازه مستطیل درصد بزرگنمایی نیز تغییرمیکند.

 

ھمانطور که به یاد دارید با کلیک در داخل کادرآبی و Drag  میتوانید محدوده ای را که مشاھده می کنید به راحتی جا بجا کنید .روی قسمت مشخص شده با کادر قرمز کلیک کرده تا محل مشخص شده با کادر سبز Drag کنید .

 

اکنون مشاھده می کنید که کادر و محدوده نمایش جابه جا شده اند. اگر ماوس را به کنار لبه ھای این پنجره ببرید شکل آیکون ماوس به فلش دوسر تبدیل می شود در این حالت با کلیک و Drag می توانید اندازه پنجره را تغییر داده بزرگ یا کوچک کنید . روی دکمه Close کلیک کنید.

آموزش نرم افزار ویزیو

 

روی گزینه Fit to Window کلیک کنید تا به حالت اولیه برگردد.

 

روی دکمه مشخص شده کلیک کنید. مشاھده میکنید که عکس به حالت اولیه برگشته است. کاربر گرامی شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .

آموزش نرم افزار ویزیو

 

امیدواریم از این مقاله که درباره آموزش نرم افزار ویزیو در صنایع سافت بود لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

 

حتما شما هم دوست دارید مانند دیگر مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب کافیه که فقط ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید. به همین راحتی :)

 

دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها و دوست دارم که هر روز آموزش های بیشتری برای مهندسان صنایع تولید کنم

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.