شما می توانید بحث در آموزش نرم افزار شبیه سازی ED | (قسمت پنجم) را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید