شما می توانید بحث در شناوری در ام اس پی نرم افزار مدیریت پروژه(قسمت ۱۴) را بدون نیاز به دیدگاه نویسی دنبال کنید. خب، خب فقط آدرس ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید