آموزش سربرگ review در اکسل به صورت تصویری

آموزش سربرگ review در اکسل و آشنایی با تمام بخش های این سربرگ به شما کمک می کند تا بتوانید با تسلط بیشتری به کار با سلول های اکسل مشغول شوید. در این سربرگ ابزارهایی برای قفل کردن اکسل، رمز گذاشتن روی شیت اکسل، قفل کردن سلول های اکسل برای جلوگیری از تغییرات احتمالی، امکان ترجمه داد های سلول، امکان یادداشت گذاشتن روی سلول و ابزارهای کاربردی دیگری نیز وجود دارد که در این آموزش از صنایع سافت ب بررسی ابزارهای مهم سربرگ review اکسل خواهیم پرداخت. پیشنهاد می شود کار با سربرگ review اکسل را به خوبی بیاموزید چرا که ابزارهای ارائه شده در این بخش بسیار کاربردی هستند و اگر می خواهید اکسل را به صورت حرفه ای یاد بگیرید بهتر است بدانید که در هر سربرگ چه امکاناتی ارائه شده است. در آموزش های پیشین به بررسی سربرگ PAGE LAYOUT اکسل و همچنین آموزش سربرگ file اکسل پرداختیم.

آموزش سربرگ review در اکسل به صورت تصویری

آموزش سربرگ review در اکسل

همانطور که گفته شده ابزارهایی همچون یادداشت گذاری روی سلول اکسل، امکان ترجمه، رمزگذاری روی اکسل و قفل کردن سلول و ردیابی تغییرات در سربرگ review اکسل ارائه شده است. در این زبانه که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید، ابزارهای یادداشت گذاری روی سلول ها، ترجمه و غلطگیری متون و رمزگذاری روی کاربرگ را مورد بررسی قرار می دهیم.

برداشتن رمز فایل اکسل

نحوه ترجمه در اکسل

ابزار TRANSLATE این ابزار برای ترجمه آنلاین کلمه ها به کار میرود. فرض کنید می خواهید معنی فارسی کلمه ACCOUNTING را در لغت نامه جستوجو کنید. برای این کار ابزار TRANSLATE را از سربرگ review اکسل فرامی خوانیم.

رمزگذاری اکسل

پس از انتخاب این گزینه کادر آن همانند تصویر زیر باز میشود.

رمزگذاری فایل اکسل

میتوانید زبان ترجمه را در دو کادر FROM و TO مشخص کنید. سپس در کادر ابتدایی این ابزار کلمه مورد نظر را نوشته و روی  علامت فلش سبز رنگ کلیک کنید.

رمز گذاشتن روی اکسل

با کلیک بر گزینه INSERT کلمه ترجمه شده در سلول مورد نظر جایگذاری میشود.

درج یادداشت متنی در اکسل

گاهی اوقات لازم است روی بعضی از سلول ها یادداشتی را برای یادآوری یا آموزش به کاربر قرار داد. برای این کار ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب میکنیم و سپس از سربرگ review اکسل در بخش COMMENTS گزینه NEW COMMENT را انتخاب میکنیم.

برداشتن پسورد اکسل

در این هنگام پنجره مخصوص نوشتن یادداشت در سلول مورد نظر باز میشود.

نحوه گذاشتن پسورد بر روی فایل اکسل

در این کادر یادداشت مورد نیاز را وارد میکنیم. برای پایان دادن به نوشتن یادداشت کافیست روی یک سلول خالی دیگر کلیک کنیم.

نحوه پسورد گذاشتن روی فایل اکسل

حالا شکل سلول مورد نظر بصورت زیر تغییر میکند و در گوشه آن مثلثی نمایان میشود.

گذاشتن پسورد روی اکسل

هر گاه ماوس را روی این سلول ببریم، یادداشت موجود در این سلول بصورت زیر نمایش داده میشود.

گذاشتن پسورد بر روی فایل اکسل

برای ویرایش و یا حذف یک یادداشت ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از ابزارهای EDIT و DELETE استفاده کنید.

پسورد گذاشتن روی فایل اکسل

برای اینکه یادداشتها همیشه نمایش داده شوند و یا برای لغو این حالت از دو گزینه SHOW/HIDE COOMENT و SHOW ALL COMMENTS استفاده کنید. گزینه اول یادداشت سلول فعال را نشان میدهد و گزینه دوم یادداشت همه سلولهای کاربرگ را همزمان نمایش میدهد.

پسورد گذاشتن روی اکسل

پسورد گذاشتن روی کاربرگ اکسل

در بخش CHANGES  ابزارهایی برای محافظت از فایل در اختیار ما قرار دارند .در تصویر زیر این بخش و ابزارهای درون آن را مشاهده میکنید.

پسورد اکسل

این ابزار برای محافظت و رمزگذاری روی کاربرگ جاری کاربرد دارد. برای رمز گذاشتن روی یک کاربرگ گزینه PROTECT SHEET رمزگذاری فایل اکسل را انتخاب کرده و در کادر باز شده آن میزان دسترسی و رمز عبور را وارد میکنیم. اگر تیک همه گزینه ها را برداریم، حداقل دسترسی ممکن را به کاربر غیر مجاز خواهیم داد.

برداشتن پسورد اکسل

پس از کلیک بر گزینه OK در کادر بعدی از شما خواسته میشود برای تایید رمز، دوباره آن را وارد کنید.

رمزنگاری اکسل

برای برداشتن رمز از این صفحه از گزینه UNPROTECT SHEET رمزنگاری اکسل استفاده میکنیم.

رمز گذاشتن روی اکسل

این ابزار برای رمزگذاری روی سایر کاربرگ ها کاربرد دارد. با انتخاب ابزار PROTECT WORKBOOK گذاشتن رمز روی فایل اکسل که در سربرگ review اکسل قرار دارد، کادری باز میشود که از شما رمز را درخواست میکند.

تغییر پسورد اکسل

پس از کلیک بر OK در کادر بعد، دوباره همان رمز را برای تایید وارد کنید.

رمز روی فایل اکسل

برای رفع رمز از کاربرگ دوباره از همین گزینه استفاده میکنیم.

ردیابی تغییرات در فایل اکسل

با کمک این ابزار میتوانید در هر بار باز کردن فایل و تغییر داده های آن، بخش های تغییر یافته را مشاهده کنید و آنها را بپذیرید یا به حالت اولیه برگردانید.

مثال: در تصویر زیر جدول یک قسط را مشاهده میکنید.

برداشتن پسورد اکسل

برای نشان دادن تغییرات در در بازگشایی های بعدی این فایل، قبل از بستن فایل، روی ابزار TRACKCHANGES رمزگذاری اکسل کلیک کنید و از لیست باز شده همانند تصویر زیر گزینه HIGHLIGHT CHANGES را انتخاب کنید.

رمزگذاری فایل اکسل

پس از انتخاب این گزینه در کادر باز شده گزینه TRACK CHANGES WHILE EDITING… را تیکدار و سپس گزینه OK را انتخاب کنید.

قفل گذاری فایل اکسل

در کادر بعدی از شما خواسته میشود در صورت تمایل به ذخیره فایل و ادامه کار گزینه OK را انتخاب کنید.

محدود کردن دسترسی به فایل اکسل

حال این کاربرگ را ذخیره میکنیم و میبندیم. اگر در بازگشایی مجدد این فایل همانند تصویر زیر مقدار نرخ بهره را به ۱۱ درصد تغییر دهیم و گزینه HIGHLIGHT CHANGES را انتخاب کنیم کادری باز میشود که از شما میخواهد محدوده زمانی نشان دادن تغییرات و شخص تغییر دهنده و … را مشخص کنید. این کادر را همانند تصویر زیر OK میکنیم.

پسورد اکسل

حالا مشاهده میکنیم در سلولی که تغییر ایجاد کردیم (B2) در گوشه سلول علامتی بصورت زیر نمایش داده میشود.

قفل کردن اکسل

اگر ماوس را روی سلول B2 ببریم یادداشتی نمایش داده میشود که در آن نوشته شده مقدار این سلول از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد تغییر یافته است.

قفل کردن اکسل

حالا ابزار ACCEPT/REJECT CHANGES واقع در سربرگ review اکسل را همانند تصویر زیر باز میکنیم.

برداشتن پسورد اکسل

با انتخاب این ابزار کادری باز میشود که در آن میتوان تغییرات ایجاد شده را قبول کرد و یا آنها را به حالت قبل بازگرداند.

 پسورد گذاشتن روی فایل اکسل

با انتخاب گزینه ACCEPT تغییرات پذیرفته میشود و با انتخاب گزینه REJECT مقدار این سلول به همان مقدار اولیه (۱۵ درصد) باز میگردد.

 پسورد گذاشتن اکسل

قفل کردن چند سلول از یک کاربرگ

در برخی موارد لازم است فقط تعدادی از سلولها برای ورود اطلاعات باز (قابل تغییر) باشند و بقیه سلولها قفل شوند. فرض کنید همانند تصویر زیر در محیط اکسل اطلاعات یک وام و فرمول PMT را برای محاسبه مبلغ هر قسط این وام داریم. میخواهیم برای جلوگیری از تغییر محتویات فایل توسط سایر کاربران، فقط سه سلول ضروری برای ورود اطلاعات (B2 ،B1 و B3) را باز بگذاریم و بقسه سلولها را قفل کنیم.

 پسورد اکسل

برای این کار ابتدا سه سلولی را که قرار است قابل تغییر باشند را همزمان انتخاب میکنیم.

نحوه پسورد گذاشتن روی فایل اکسل

سپس روی این منطقه انتخاب شده راست کلیک میکنیم و از لیست باز شده گزینه FORMAT CELLS را انتخاب میکنیم. در کادر باز شده این گزینه در زبانه PROTECTION همانند تصویر زیر تیک گزینه LOCKED را برمیداریم.

رمزگذاری فایل اکسل

پس از کلیک روی OK در زبانه REVIEW ابزار PROTECT SHEET را انتخاب و همانند تصویر زیر برای این کاربرگ رمز وارد میکنیم (در لیست اختیارات کاربر غیر مجاز تنها گزینه SELECT UNLOCKED CELLS را تیکدار میکنیم.

 ایجاد پسورد برای فایل اکسل

پس از کلیک روی OK تنها سه سلول B2 ،B1 و B3 را میتوان با ماوس انتخاب کرد و تغییر داد.

سربرگ review در اکسل دارای بخش های متعددی می باشد در این بخش از اکسل امکان رمزنگاری کاربرگ یا شیت ها، امکان ترجمه متون اکسل، قابلیت ردیابی تغییراتی که در فایل اکسل ایجاد شده و موارد کاربردی بسیار زیادی وجود دارد. بر همین اساس آشنایی با زبانه review اکسل بسیار مهم است. در این سری از آموزش های اکسل سعی کردیم بخش های بسیار مهم این زبانه را مورد بررسی قرار دهیم و به صورت کاربردی هر کدام را تشریح کنیم. پیشنهاد می گردد برای تسلط بیشتر بر این نرم افزار آموزش رایگان اکسل که توسط تیم صنایع سافت تهیه شده است را نیز دنبال کنید.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش سربرگ review در اکسل بود، لذت برده باشید. نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

 

 

 

1

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.