آموزش رایگان نرم افزار msp (قسمت ۱۳)

آموزش رایگان نرم افزار MSP

در این قسمت از سری آموزش های نرم افزار msp به موارد زیر می پردازیم. اگر در این خصوص سوالی دارید حتما برای ما آخر این مطلب کامنت بذارید و سوالتون رو بپرسید.

 

 1. کنترل شناوری ها
 2. کنترل عنصر حاکم بر زمان بندی
 3. مفهوم شناوری
 4. شناوری کل
 5. شناوری آزاد
 6. شناوری شروع
 7. شناوری پایان

آموزش رایگان نرم افزار msp

کنترل شناوری ها

شناوری فعالیت ها از مهم ترین نتایج محاسبات نرم افزارهای برنامه ریزی است. این محاسبه منجر به مشخص شدن فعالیت های بحرانی که از اطلاعات مفید برنامه هستند می شود، ولی علاوه بر آن کارکرد بسیار مهم دیگری نیز دارند: شناوری ها مهم ترین عاملی هستند که کیفیت برنامه ریزی شما را نشان می دهند. همیشه باید به شناوری ها توجه داشته باشید و با کمک آن ضعف های برنامه را بیابید و حل کنید تا برنامه ای خوش ساخت و موثر به وجود آورید.

در این قسمت دو ابزار بسیار مفید پراجکت که در نسخه های جدید به آن اضافه شده اند و هم خانواده مفهوم شناوری ها نیز هستند و در کنترل برنامه ریزی و بهبود آن کاربرد فراوانی دارند، یعنی ابزار کنترل مسیر فعالیت ها و ابزار کنترل عناصر حاکم نیز معرفی می شوند.

کنترل عنصر حاکم بر زمان بندی در آموزش رایگان نرم افزار msp

در ادامه آموزش رایگان نرم افزار msp  همانطور که پیش از این نیز توضیح داده شد، فقط یکی از عناصر موثر بر زمان بندی هر فعالیت سختگیرانه ترین حالت را دارد و بر زمان بندی آن حاکم می شود. البته شرایط خاصی را هم می توان تصور کرد که بیش از یک عنصر سختگیری کاملا مشابهی داشته باشند و همراه یکدیگر حاکم باشند.

نکته مهمی که همیشه باید در نظر داشته باشید این است که حاکم نبودن سایر عناصر به معنی بی اهمیت بودن آن ها نیست. این عناصر بر شناوری های فعالیت مورد نظر و سایر فعالیت ها تاثیر می گذارند و در زمانی که زمان بندی به خاطر ورود اطلاعات واقعی تغییر می کند نیز ممکن است حاکم شوند.

همیشه باید بعد از کامل شدن برنامه ریزی شناوری فعالیت ها را کنترل کنید. وجود شناوری های بزرگ معمولا نشان دهنده ضعف زمان بندی آن فعالیت است و باید دلیل را بررسی کنید. معمولا شناوری های بزرگ به خاطر جا افتادن روابط غیرحاکم هستند و بعد از درج آن گروه فعالیت ها به حد مناسب می رسند.

مفهوم شناوری در آموزش رایگان نرم افزار msp

در ادامه آموزش رایگان نرم افزار msp شناوری در Project با عبارت slack و در Primavera و برخی دیگر از مراجع، با عنوان float شناخته می شود.

این دو اصطلاح کاملا معادل هستند.

فعالیتی را فرض کنید که مدتی بعد از پایان برنامه ریزی شده اش پایان یابد. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا پایان پروژه نیز به تاخیر خواهد افتاد؟ به شکل زیر دقت کنید.

 

 

به نظر شما اگر فعالیت C دو روز به تاخیر افتد چه اتفاقی می افتد؟ شکل زیر نتیجه را نشان می دهد.

 

 

همانطور که می بینید تاثیری در پایان پروژه(با این فرض که پروژه فقط همین سه فعالیت را دارد) نداشت.

فعالیت های دیگر مسیر طولانی تری ایجاد کرده بودند که تاخیر C را پوشش می داد. به عبارت دیگر، فعالیت C شناوری داشت.

 

سری آموزش های نرم افزار ام اس پی

می خواهم تمام آموزش های ام اس پی را بخوانم

 

شناوری کل

شناوری کل (total slack)، حداکثر مدتی است که اگر فعالیت به آن اندازه به تاخیر افتد، پایان پروژه و سایر پایان های مهم (پایان های مهم در ادامه توضیح داده می شوند) به تاخیر نخواهند افتاد.

زمانی که از اصطلاح “شناوری” استفاده می شود و اشاره ای به کل یا آزاد بودنِ آن نمی شود، معمولا منظور شناوری کل است.

شناوری کل در تعریف کلاسیک مدت زمانی است که اگر فعالیت به آن اندازه به تاخیر افتد، پایان پروژه به تاخیر نخواهد افتاد. ولی Project به جز تاریخ پایان برخی تاریخ های پایانِ مهم را هم در این محاسبه منظور می کند. تاریخ های مهمی که در تعیین شناوری منظور می شوند از این قرارند:

 1. پایان پروژه
 2. پایان فعالیت هایی که پس نیاز ندارند (در صورتی که محاسبه مسیرهای بحرانی متعدد فعال شده باشد)
 3. فرجه ها
 4. قیدهای تاریخ دار

شناوری کل طوری محاسبه می شود که هیچکدام از این تاریخ ها به تاخیر نیفتند. در نتیجه ممکن است به خاطر وجود فرجه یا قید، شناوری هایی که محاسبه می شوند از شناوری هایی که به شیوه کلاسیک به دست آمده اند کوچک تر باشند.

به دلیل اهمیت تاریخ فرجه ها و قیدها باید در تنظیم آن ها دقت کنید، زیرا طراحی غیر منطقی آن ها شناوری ها را به طور کاذب کاهش می دهد و فعالیت هایی که به این ترتیب بحرانی می شوند در عمل بحرانی نخواهند بود.

 

 

 قسمت ۱۲ (قبلی) آموزش ام اس پی : آموزش ام اس پی پروژه

شناوری آزاد

در ادامه آموزش رایگان نرم افزار msp شناوری آزاد (free slack)، حداکثر مدت زمانی است که فعالیت می تواند به تاخیر افتد، در حالی که پایان پروژه و پایان سایر فعالیت ها به تاخیر نیفتد.

از این تعریف مشخص می شود که شناوری آزاد همیشه کوچکتر یا مساوی شناوری کل خواهد بود. اگر فعالیتی بیشتر از شناوری آزاد و کمتر یا مساوی شناوری کل به تاخیر بیفتد، پایان پروژه به تاخیر نخواهد افتاد، ولی فعالیت های دیگری به تاخیر خواهند افتاد. بدیهی است که فعالیت های دیگری که در اثر تاخیر این فعالیت به تاخیر خواهند افتاد نیز قسمتی از شناوری کل خود را مصرف خواهند کرد.

با تغییر زمان بندی، یعنی با ورود اطلاعات واقعی که منجر به محاسبه مجدد زمان بندی ها می شود، شناوری ها دایما تغییر می کنند.

برای درک بهتر این دو نوع شناوری، به شکل زیر توجه کنید.

 

 

اگر فعالیت E تا ۵ روز به تاخیر بیفتد، علاوه بر این که پایان پروژه را به تاخیر نخواهد انداخت، تاثیری روی سایر فعالیت ها نیز نخواهد گذاشت. بنا بر این شناوری آزاد و شناوری کل فعالیت هر دو برابر با ۵ خواهند بود. شکل زیر برنامه را در حالتی نشان می دهد که پایان E به مدت ۵ روز به تاخیر افتاده است. یک روز تاخیر به خاطر شروع دیرهنگام فعالیت و ۴ روز دیگر به خاطر طولانی تر شدن آن بوده است.

 

 

وضعیت فعالیت C متفاوت است. این فعالیت نیز می تواند تا ۴ روز به تاخیر بیفتد و پایان پروژه را تحت تاثیر نگذارد، ولی در این حالت فعالیت D نیز به تاخیر خواهد افتاد. در نتیجه شناوری آزاد C برابر صفر و شناوری کل آن ۴ روز خواهد بود.

 

 

اکنون می توانیم حالت پیچیده تر شکل زیر را بررسی کنیم.

 

 

در این برنامه C و E پیش نیاز D هستند. E پیش نیاز سخت گیرتری است و به این خاطر حاکم شده است. در این حالت اگر C بیشتر از ۳ روز به تاخیر بیفتد، بر زمان بندی D حاکم می شود و آن را به تاخیر می اندازد. بنا بر این شناوری آزاد C برابر ۳ روز خواهد بود.

 

 

در این حالت جدید شناوری آزاد C صفر خواهد بود و شناوری کل ۱ روز. در حالت قبلی شناوری کل فعالیت C برابر با ۴ روز بود.

وقتی فعالیتی از شناوری آزادِ خود استفاده کند، فعالیت های دیگر به تاخیر نمی افتد، ولی خلاصه فعالیت های بالا دست آن تغییر خواهند کرد.

شناوری کل اکثر فعالیت ها بزرگ تر از صفر است، در حالی که شناوری آزاد بسیاری از فعالیت ها صفر است. اگر اکثر فعالیت ها شناوری های آزادِ زیادی داشته باشند، معمولا به معنی کامل نبودن روابط برنامه است.

شناوری های کل نیز معمولا نباید از نظر مدت و از نظر تعداد زیاد باشند؛ در غیر این صورت به معنی ضعف روابط برنامه خواهد بود.

شناوری شروع در ام اس پی

شناوری کل و شناوری آزاد بیشترین اهمیت را دارند، ولی علاوه بر آن ها دو مفهوم شناوری شروع و شناوری پایان نیز وجود دارد.

اگر شروع فعالیتی حداکثر به اندازه شناوری شروع به تاخیر افتد، پایان پروژه تغییر نمی کند. به عبارت دیگر ،شناوری شروع از جنس شناوری کل، ولی فقط معطوف به شروع فعالیت است.

شناوری های شروع بیشتر از روابط SS و SF تاثیر می گیرند.

شناوری پایان

شناوری پایان مانند شناوری شروع است، ولی معطوف به پایان فعالیت می شود. این مقدار بیشتر از روابط FS و FF تاثیر می گیرد.

تاثیر روابط غیر حاکم بر شناوری

به شکل زیر توجه کنید.

 

 

شناوری کل فعالیت ها سمت راست میله ها نمایش داده شده است. همانطور که می بینید شناوری کل E برابر با ۷ روز است. اگر این فعالیت پیش نیاز D شود، تاثیری روی زمان بندی برنامه نمی گذارد.

 

 

در این حالت با این که زمان بندی تغییری نکرده است، شناوری E از ۷ روز به ۵ روز تبدیل شده است.

این مسئله نشان می دهد که تعریف روابطِ غیر حاکم تا چه اندازه اهمیت دارد، زیرا با این که تاثیر آن ها در زمان بندی محسوس نیست، شناوری ها را کامل تغییر می دهند. هرگاه رابطه ای منطقا حاکم باشد، حتما باید آن را وارد کنید.

تاریخ های شروع و پایان

سه جفت فیلد شروع و پایاِنِ مهم در پراجکت وجود دارد که از این قرارند:

 • Finish و Start
 • Early Finish و Early Start
 • Late Finish و Late Start

فیلدهای اصلی Start و Finish هستند که شروع و پایان برنامه ریزی جاری فعالیت را نشان می دهند. این تاریخ ها بر اساس مدت زمان ها، روابط، قیدها و تسطیح منابع مقدار می گیرند. اگر فعالیتی شروع شود، فیلد Actual Start تاریخ شروع واقعی را نشان می دهد. اگر این فیلد مقدار داشته باشد، از عناصر زمان بندی چشم پوشی می شود و Start نیز با آن برابر خواهد شد. همین مسئله در مورد تاریخ پایان نیز برقرار است.

نکته اولی که باید بدانید این است که Start و Finish برنامه ریزی فعلی را نشان می دهند، که معمولا تحت تاثیر  مقادیر واقعیِواقعی وارد شده در برنامه نیز هست و احتمالا مشابه برنامه ریزی اولیه نیست.

اگر نیاز به مقادیرِ برنامه ریزی اولیه دارید، باید خط مبنا ذخیره کنید و بعد از آن تاریخ های شروع و پایان برنامه ریزی اولیه را از Baseline Start و Baseline Finish بخوانید. ذخیره سازی خط مبنا و استفاده از آن در بخش های بعدی از سری آموزش های رایگان نرم افزار msp توضیح داده خواهند شد.

نکته دیگری که باید بدانید این است که هیچکدام از فیلدهای Early Start (زودترین تاریخ شروع) Early Finish (زودترین تاریخ پایان) Late Start (دیرترین تاریخ پایان) و Late Finish (دیرترین تاریخ پایان) را نباید به جای فیلدهای اصلی شروع و پایان گزارش داد. متاسفانه برخی کاربران برای اعلام تاریخ های شروع و پایان به جای Start و Finish از Early Start و Early Finish استفاده می کنند که کاملا اشتباه است.

فیلدهای زودترین و دیرترین تاریخ شروع و پایان فقط بر اساس روابط محاسبه می شوند و قیدها و تسطیح منابع را در نظر نمی گیرند. اگر قید ASAP باشد و تسطیح منابع نیز محدودیتی ایجاد نکند، شروع و پایان برابر با زودترین تاریخ شروع و زودترین تاریخ پایان خواهد بود، ولی اگر قید به ALAP تبدیل شود، تاریخ شروع و پایان با دیرترین تاریخ شروع و دیرترین تاریخ پایان برابر خواهند شد.

واقعیت این است که فیلدهای Start Slack ،Late Finish ،Late Start ،Early Finish ،Early Start و Finish Slack همگی برای دستیابی به شناوری کل و شناوری آزاد ایجاد شده اند و کاربرد مستقیمی ندارند. شناوری پایان برابر است با اختلاف Late Finish و Early Finish و شناوری شروع نیز برابر است با اختلاف Late Start و Early Start.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش رایگان نرم افزار msp بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.