آموزش تابع MAX و IF در نرم افزار اکسل(Excel) + [مثال واقعی]

زبانه Formulas(فرمول ها) در نرم افزار اکسل Excel

 

آموزش تابع MAX و IF در اکسل

 

آموزش تابع IF و MAX در اکسل : این زبانه از پرکاربردترین زبانه های اکسل و نقطه قدرت این نرم افزار است. در این زبانه توابع چند صد تابع و فرمول آماده در زمینه های مختلف نظیر توابع مالی، مهندسی، آماری، توابع جستوجو، توابع تاریخ و زمان و … وجود دارد. در تصویر زیر این زبانه و بخش ها و ابزارهای درون آن را مشاهده می کنید.

 

 

بخش FUNCTION LIBRARY در Excel

در این بخش تعداد زیادی تابع و فرمول از پیش آماده برای استفاده کاربران گنجانده شده است. بدلیل تعداد زیاد این توابع و فرمول ها، تنها به توضیح چند تابع پرکاربرد اشاره خواهیم کرد.

تابع MAX در نرم افزار اکسل

این تابع در بخش توابع آماری اکسل وجود دارد. اما برای دسترسی سریعتر در بخش AUTOSUM () نیز نمایش داده میشوند. این تابع بزرگترین مقدار موجود در یک محدوده که مشخص میکنید را نمایش میدهد. فرض کنید در کاربرگ اکسل همانند تصویر زیر میزان فروش ماههای مختلف یک سال وجود داشته باشد. برای تعیین و نمایش پرفروشترین ماه در سلول C1 از تابع MAX استفاده میکنیم.

برای این کار ابتدا سلول C1 را فعال میکنیم و سپس همانند شکل زیر از زبانه FORMULAS تابع MAX را فرامیخوانیم.

 

 

در فرمول باز شده این تابع، همانند تصویر زیر محدوده فروش ماه های سال (B1 تا B12) را با ماوس انتخاب میکنیم و در پایان روی گزینه OK کلیک میکنیم.

 

در تصویر زیر مشاهده میکنید بیشترین فروش ماهانه در این سال نمایش داده شده است.

 

 

تابع MIN عکس این تابع عمل میکند.

 

تابع IF در اکسل

این تابع در بخش توابع LOGICAL زبانه FORMULAS قرار دارد. این تابع یک تابع منطقی است که یک یا چند شرط را بررسی می کند، اگر همه شرط ها برقرار بود، عبارتی را که مشخص شده و اگر حداقل یکی از شرط ها برقرار نبود عبارت مشخص شده دیگری را نمایش میدهد. برای دسترسی به این تابع همانند تصویر زیر عمل کنید.

 

 

 

مثال نمره یک دانشجو در محیط اکسل بصورت زیر در دسترس است.

 

 

 

می خواهیم فرمولی در سلول ۲C داشته باشیم که نمره دانشجو را بررسی کند. اگر نمره دانشجو کوچکتر از ۱۱ باشد عبارت “مردود” و اگر بزرگتر و مساوی ۱۱ باشد عبارت “قبول” را نمایش دهد. برای این کار در سلول ۲C تابع IF را فرامیخوانیم. در تصویر زیر پنجره تابع IF را مشاهده میکنید.

 

 

در کادر LOGICAL_TEST باید عبارت شرط را وارد کرد. در این مثال عبارت شرط را میتوان B2<10 در نظر گرفت، یعنی اگر مقدار سلول B2 کوچکتر از ۱۱ باشد. برای این کار در این کادر ابتدا روی سلول B2 کلیک کرده و سپس عبارت “۱۰>” را مینویسیم.

 

حالا در کادر VALUE_IF_TRUE مقداری را که در صورت صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد کنید. در این مثال اگر شرط برقرار باشد، یعنی نمره دانشجو کوچکتر از ۱۱ باشد، باید عبارت “مردود” نمایش داده شود. بنابراین در این کادر عبارت “مردود” را مینویسیم.

 

در کادر VALUE_IF_FALSE مقداری را که در صورت عدم صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد کنید. در این مثال اگر شرط برقرار نباشد، یعنی نمره دانشجو بزرگتر یا مساوی با ۱۱ باشد، باید عبارت “قبول” نمایش داده شود. بنابراین در این کادر عبارت “قبول” را مینویسیم.

شکل نهایی این تابع بصورت زیر است. در پایان روی OK کلیک کنید.

 

حالا در سلول C2 متناسب با نمره وارد شده در سلول B2 عبارت مربوطه را مشاهده میکنیم.

 

 

حال اگر در سلول B2 عدد ۷ را بنویسیم، خواهیم دید وضعیت دانشجو در سلول C2 به مردود تغییر پیدا خواهد کرد.

 

 

مثال برای فرمول IF در اکسل

فروش ماهیانه یک فروشگاه در یک سال بصورت زیر است. ابتدا در سلول D1 میانگین فروش ماهانه و سپس با استفاده از تابع IF در ستون C در مقابل فروش هر ماه فرمولی تهیه کنید که اگر فروش هر ماه کمتر از میانگین باشد، عبارت “ضعیف” و در غیر اینصورت عبارت “مناسب” را نمایش دهد.

 

 

برای محاسبه میانگین در سلول D1 از بخش AUTO SUM فرمول AVERAGE را انتخاب میکنیم.

 

 

زمانیکه فرمول میانگین بصورت زیر نمایان شده، با استفاده از ماوس محدوده مورد نظر(B1 تا B12) را با ماوس انتخاب کرده و در پایان کلید ENTER را بفشارید.

 

 

 

میانگین فروش ماهانه در این سال در سلول D1 نمایش داده شده است.

 

 

حالا در سلول C1 تابع IF را فرامیخوانیم. در کادر LOGICAL_TEST باید شرطی نوشته شود به این صورت که اگر عدد موجود در سلول B1 کوچکتر از عدد موجود در سلول D1 باشد که این شرط بصورت B1<D1 نوشته میشود. دقت کنید بجای نوشتن عدد میانگین، آدرس سلول آن را در تابع قرار میدهیم. اما نکته حائز اهمیت در این مثال این است که چون قرار است فرمول موجود در سلول C1 برای سایر ماهها نیز کپی شود، اکسل بصورت خودکار فرمولها را تطبیق میدهد و چون آدرس سلول مبلغ میانگین (D1) برای همه ماهها باید ثابت باشد، بعد از نوشتن آدرس سلول D1 (یا کلیک بر آن)، یک بار کلید F4 را فشار میدهیم تا این سلول در تطبیق فرمولها ثابت در نظر گرفته شود.

حالا در کادر VALUE_IF_TRUE مقداری را که در صورت صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد کنید. در این مثال اگر شرط برقرار باشد، یعنی فروش هر ماه کوچکتر از D1 باشد، باید عبارت “ضعیف” نمایش داده شود. بنابراین در این کادر عبارت “ضعیف” را مینویسیم.

 

در کادر VALUE_IF_FALSE مقداری را که در صورت عدم صحت شرط باید نمایش داده شود را وارد کنید. در این مثال اگر شرط برقرار نباشد، یعنی فروش ماهانه بزرگتر یا مساوی با D1 باشد، باید عبارت “مناسب” نمایش داده شود. بنابراین در این کادر عبارت “مناسب” را مینویسیم.

بعد از کلیک روی گزینه OK حاصل بصورت زیر خواهد بود.

 

 

حالا با یک دبل کلیک روی مربع کوچک گوشه کادر سلول C1 فرمول این سلول برای سایر سلولها کپی میشود و شکل نهایی جدول بدست  می آید.

 

 

 

بخوانید : آموزش تصویری کشیدن جدول در اکسل

مثال واقعی برای تابع IF

فرض کنید قانون مالیات بر درآمد بصورت زیر است.
تا مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال معاف، از ۹۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱ درصد نسبت به مازاد ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و بیش از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰ درصد نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال. در سلول A2 فرمولی بنویسید که مقدار مالیات مبلغ ورودی در سلول A1 را محاسبه کند.
برای این کار سلول A2 تابع IF را فرامیخوانیم و در کادر شرط، شرط اول که مبلغ درآمد کوچکتر و مساوی ۹۰۰۰۰۰۰ ریال است را بصورت A1<=9000000 را مینویسیم.

 

 

در کادر دوم که عبارت صحت شرط را باید بنویسیم، چون مبالغ کمتر از ۹۰۰۰۰۰۰ ریال معاف از مالیات هستند ،عدد صفر را مینویسیم.

 

 

در کادر سوم باید مقداری را که در صورت برقرار نبودن شرط نمایش داده شود را وارد کنیم. چون بیش از یک حالت در این کادر وجود دارد (مبلغ درآمد میتواند بیش از ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و یا بیش از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد که محاسبات آنها تفاوت دارد)، در این کادر کلیک کرده و سپس همانند تصویر زیر یک بار دیگر تابع IF را در این کادر فرامیخوانیم.

 

 

حالا در ادامه نوشتن این فرمول، یک کادر IF خالی باز میشود. در کادر شرط، باید ادامه شرطها را بنویسیم .حالا در این کادر برای حالت درآمد بین ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال فرمول نویسی میکنیم. چون در این حالت دو شرط داریم(A1 بزرگتر از ۹۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر از ۱۵۰۰۰۰۰۰) در کادر اول تابع IF همانند روش قبل یک تابع AND فرامیخوانیم.
حالا تابع AND بصورت زیر باز میشود. دقت کنید این تابع ها در همان تابع IF اولیه ایجاد شده اند.

در کادر LOGICAL1 شرط اول یعنی A1>9000000 و در کادر LOGICAL2 شرط دوم یعنی ۱۵۰۰۰۰۰۰=>A1 را مینویسیم.

در این زمان قبل از کلیک بر گزینه OK باید به نوشتن ادامه فرمول در توابع IF قبلی بپردازیم. برای این کار در نوار فرمول روی تابع IF دوم کلیک میکنیم.

 

حال در کادر VALUE_IF_TRUE تابع IF دوم، عبارتی را که در صورت برقراری این شرط باید نمایش داده شود را مینویسیم. طبق قانون مالیات اگر درآمد بین ۹۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بصورت زیر محاسبه میشود(A1 مبلغ درآمد است.)

 

(A1 – 9000000)×۱۰%

بنابراین در این کادر همین فرمول را مینویسیم.

 

در کادر VALUE_IF_FALSE این تابع حالت آخر قانون (درآمد بیش از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال) باید نوشته شود. فرمول محاسبه مالیات این درآمد بصورت زیر است(A1 مبلغ درآمد است.)

(۶۰۰۰۰۰۰×۱۰%)+((A1-15000000)×۲۰%)

بنابراین در این کادر همین فرمول را مینویسیم.

حالا با کلیک بر گزینه OK مبلغ مالیات در سلول A2 نمایش داده میشود. اگر درآمد شخص در سلول A1 مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد مالیات وی بصورت زیر است.

 

حال اگر مبلغ درآمد وی به ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال تغییر یابد، مبلغ مالیات بصورت زیر است.

 

فرمول موجود در سلول A2 که در نوار فرمول وجود دارد بصورت زیر است:

=IF(A1<=9000000,0,IF(AND(A1>9000000,A1<=15000000),(A1-9000000)*10%,(6000000*10%)+((A1-15000000)))*20%)))

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش تابع IF و MAX در اکسل بود، لذت برده باشید. نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

 

 

 

1

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و علاقه مند به استارت اپ ها هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

2 پاسخ
 1. طاهره
  طاهره گفته:

  سلام خسته نباشید بایت مطلب آموزشی خوبتون

  می خواستم چندتا نکته درباره همین مطلب براتون اینجا بذارم امیدوارم تکمیل کننده مطلبتون باشه:

  تابع MAX می‌تواند حداکثر ۲۵۵ آرگومان را بپذیرد.
  تابع MAX سلول‌های خالی، متن، عملگر منطقی، مقادیر True و False را نادیده می‌گیرد.
  اگر هیچ مقدار عددی در محدوده انتخاب شده وجود نداشته باشد، تابع MAX مقدار (۰) را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.