آموزش نرم افزار msp به صورت تصویری و کاربردی (قسمت ۱۰)

آموزش نرم افزار msp

تاکنون ۹ قسمت از سری آموزش های نرم افزار ام اس پی را با هم گذارنده ایم. در این قسمت به موارد زیر می پردازیم:

 1. قاعده استفاده از انواع روابط
 2. قاعده آزاد نبودن فعالیت ها
 3. قاعده جامع بودن روابط
 4. تحلیل و طراحی روابط
 5. وارد کردن روابط

آموزش نرم افزار msp

قاعده استفاده از انواع روابط در MSP

در طراحی و درج روابط به توصیه های مهم زیر توجه داشته باشید:

 1. اکثر روابط برنامه باید از نوع FS باشند – معمولا توصیه می شود که حداقل ۹۱ درصد روابط از نوع FS باشند، زیرا این رابطه به ماهیت واقعی اکثر پیش نیازی های پروژه نزدیک تر است.
 2. ترجیحا از رابطه SF استفاده نکنید – با این که نرم افزارها امکان ساخت رابطه SF را دارند، توصیه می شود که هیچگاه از این رابطه استفاده نکنید، زیرا معمولا چنین ارتباطی بین کارهای پروژه وجود ندارد.
 3. از تاخیر و همپوشانی زیاد استفاده نکنید – بهتر است تعداد روابطی که تاخیر یا همپوشانی دارند را به حداقل برسانید. حساسیت در مورد همپوشانی بیشتر از تاخیر است. این کار مدیریت برنامه را ساده تر می کند و به واقعیت های اجرایی نیز نزدیک تر است.
 4. از تاخیرها و همپوشانی های طولانی استفاده نکنید – هیچگاه از تاخیرها و همپوشانی های خیلی طولانی استفاده نکنید. معمولا توصیه می شود که این مقدار بیشتر از ۵ روز نباشد. تاخیرها و همپوشانی های طولانی معمولا تعبیری در پروژه ندارند و صرفا برای مخفی کردن ضعف روابط به کار می روند.

قاعده آزاد نبودن فعالیت ها در ام اس پی

در ادامه آموزش نرم افزار msp یکی از مهم ترین قواعدی که در طراحی روابط توصیه می شود این است که هر فعالیت حداقل یک پیش نیاز داشته باشد، به جز اولین فعالیت پروژه و هرکدام حداقل یک پس نیاز داشته باشند، به جز آخرین فعالیت پروژه.

البته در پراجکت می توان روابطی ساخت که پیش نیاز یا پس نیازشان خلاصه فعالیت باشد. در این حالت پیش نیازهای یک خلاصه فعالیت پیش نیاز تمام زیرمجموعه های آن نیز به شمار می رود و پس نیازهایش نیز پس نیاز تمام آن فعالیت ها به شمار می رود. این نوع روابط برای قاعده گفته شده کافی هستند و الزامی نیست که روابط مستقیما به فعالیت ها متصل باشند.

بسیاری از منابع توصیه می کنند که رابطه هایی که به خلاصه فعالیت متصل شده باشند نسازید، زیرا برنامه را ناخوانا می کند. با این حال استفاده هوشمندانه از این قابلیت Project باعث ساده شدن برخی از شبکه ها می شود.

ممکن است فعالیتی پیش نیاز و پس نیاز داشته باشد، ولی این روابط به شکلی تنظیم شده باشند که تاثیرگذاری مناسب نداشته باشند. قاعده دیگر این است که هر فعالیت حداقل یک پیش نیاز از نوع FS یا SS داشته باشد تا شروعش از سایر فعالیت ها تاثیر بگیرد و حداقل یک پس نیاز از نوع FS یا FF داشته باشد تا پایانش بر سایر فعالیت ها اثر بگذارد.

 

سری آموزش های نرم افزار ام اس پی

می خواهم تمام آموزش های ام اس پی را بخوانم

قاعده جامع بودن روابط در ms پروجکت

در ادامه آموزش نرم افزار msp خواهید دید که از بین تمام روابط و سایر عناصر زمان بندی هر فعالیت، یکی از آن ها سختگیرانه تر از همه است و اصطلاحا بر زمان بندی فعالیت حاکم است. به این رابطه Driver گفته می شود. می توانید تمام عناصر دیگر را حذف کنید و در این حالت زمان بندی آن فعالیت و سایر فعالیت ها تغییری نمی کند.

این مسئله باعث می شود که بسیاری از کاربران در تعیین روابط کوتاهی کنند. به عنوان مثال ممکن است قرار باشد که سیم کشی و نقاشی هردو پیش نیاز نصب کلیدها و پریزها باشند؛ ولی برنامه ریز گمان کند که چون نقاشی بعد از سیم کشی تمام می شود، کافی است که فقط نقاشی را پیش نیاز نصب کلیدها و پریزها کند. در این حالت اگر به دلیلی روند کار تغییری کند و سیم کشی پیش از پایان نقاشی تمام نشده باشد، عملکرد برنامه مناسب نخواهد بود.

همیشه به یاد داشته باشید که مشخصات برنامه دایما در حال تغییر است و به همین خاطر ممکن است عنصری که امروز بر زمان بندی یک فعالیت حاکم است، روز دیگر عقب نشینی کند و عنصر دیگری حاکم شود. به همین خاطر باید تمام روابط را وارد کنید، حتی اگر حاکم نباشند.

نکته مهم دیگری که در مورد روابط غیرحاکم وجود دارد این است که وقتی آن ها را حذف کنید شناوری پیش نیازها به طور کاذب افزایش پیدا می کند و در نتیجه اطلاعات نادرستی از برنامه گزارش می شود. در قسمت های بعدی آموزش ام اس پی با مفهوم شناوری آشنا خواهید شد.

تحلیل و طراحی روابط نرم افزار msp

در ادامه آموزش نرم افزار msp بسیاری اوقات در مورد نوع رابطه مناسب دو فعالیت تردید به وجود می آید. در این حالت یک پیشنهاد قدیمی این است که انواع رابطه با در نظر گرفتن اولویت های زیر انتخاب شوند:

 1. FS
 2. FF
 3. SS
 4. SF

به عبارت دیگر، سعی کنید بیشتر از همه از FS و کمتر از همه از SF استفاده کنید. معمولا کارشناسان اجرایی روابط بین فعالیت ها را با جمله های انشایی اینچنینی به برنامه ریزان اعلام می کنند:

فعالیت دوم ۳ روز بعد از شروع فعالیت اول شروع می شود.

در این حالت رابطه را چگونه باید طراحی کرد؟

فرض کنید فعالیت اول ۶ روزه و فعالیت دوم ۸ روزه باشد. در این صورت تمام روابط شکل زیر با جمله انشایی گفته شده هماهنگ هستند.

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار msp همانطور که می بینید در هر چهار حالت فعالیت دوم سه روز بعد از فعالیت اول آغاز می شود. اگر برنامه ثابت باشد، اهمیتی ندارد که از کدام رابطه استفاده می کنید؛ ولی برنامه های زمان بندی دایما در حال تغییر هستند.

به این خاطر باید رابطه ای را انتخاب کنید که بهترین واکنش را به تغییرات داشته باشد.

البته به جز چهار حالت گفته شده، چهار حالت دیگر نیز وجود دارد که تاخیرها و همپوشانی هایشان به جای مدت زمان بر حسب درصد وارد شده باشد. در عمل باید آن چهار حالت را هم در نظر بگیرید، ولی در این قسمت از آموزش msp برای زیاد نشدن شکل ها مطرح نمی شوند.

برای تحلیل مسئله حالت های زیر را در نظر بگیرید:

 1. شروع پیش نیاز جابجا شود و پایان آن ثابت بماند.
 2. پایان پیش نیاز جابجا شود و شروع آن ثابت بماند.

معمولا تحلیل این دو حالت برای تصمیم گیری کافی است، هرچند که در شرایطی باید ترکیب های پیچیده تری را هم در نظر گرفت.

شکل زیر رفتار یکی از روابط را در تغییر پیش نیاز نشان می دهد. برای هر فعالیت دو میله ترسیم شده است؛ میله هاشور خورده بالا زمان بندی قبل از تغییر را نشان می دهد و میله توپر پایین زمان بندی بعد از تغییر است.

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار msp فرض کنید پیش نیاز سیم کشی و پس نیاز نصب کلید و پریز باشد. سه روز بعد از شروع سیم کشی، کار سیم کشی قسمت هایی از فضا تمام شده است و می توان کلیدها و پریزهای آن قسمت ها را نصب کرد.

اولین شکل حالتی را نشان می دهد که سیم کشی خیلی زودتر از موعد تمام شده است. با این که سیم کشی سریع تر پیش رفته است، نصب کلیدها و پریزها آغاز نشده اند و حتی یک روز بعد از تکمیل سیم کشی آغاز می شود. احتمالا منظور این بوده است که کارها تا جای ممکن موازی انجام شوند و در زمان صرفه جویی شود ،پس احتمالا در این حالت نصب کلیدها و پریزها باید زودتر آغاز شود.

این یک دلیل برای مناسب نبودن این نوع رابطه در این مثال کافی است، ولی می توانیم بررسی را ادامه دهیم.

اگر پایان سیم کشی تاخیرِ زیادی داشته باشد، نصب کلیدها و پریزها پیش از آن تمام خواهند شد، در حالی که چنین چیزی منطقا ممکن نیست. پس این نوع رابطه در حالت دوم نیز رد می شود.

اگر زمان شروع عقب یا جلو برود، مسئله ای غیر منطقی به وجود نمی آید، در حالی که ممکن است میزان همپوشانی مناسب نباشد.

باید همین روند تحلیل را برای سه نوع رابطه دیگر هم انجام داد و رابطه ای که هیچ مشکلی ندارد را انتخاب کرد. اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، یعنی اگر هرکدام از چهار نوع رابطه با تاخیر و همپوشانی زمانی و درصدی (مجموعا ۸ حالت) رفتار مناسبی نداشته باشند، دو راه در پیش خواهید داشت:

 1. اگر رفتار زیاد از حد نامناسب نیست و پیش بینی می کنید که مشکل حادی در رفتار کلی برنامه ایجاد نمی کند، از آن چشم پوشی کنید و بهترین حالت را انتخاب کنید.
 2. فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز را خرد کنید و بین آن ها روابط متعددی ایجاد کنید. در این حالت می توان با کمک تنوع روابط، رفتارهای پیچیده تر را پیاده سازی کرد.

وارد کردن روابط

راه های مختلفی برای وارد کردن روابط وجود دارد که همگی در این قسمت توضیح داده می شوند.

اولین راه، استفاده از ماوس در نمودار گانت است. برای این کار، اشاره گر ماوس را به روی نوار فعالیت پیش نیاز در نمودار گانت ببرید، کلیک کنید و بدون رها کردن کلید ماوس، اشاره گر را به روی نمودار فعالیت پس نیاز رها کنید.

 

 

با این کار یک رابطه FS بدون همپوشانی یا تاخیر به وجود می آید. نمودار گانت به طور پیش فرض رابطه ها را با فلش هایی نشان می دهد. در صورت تمایل می توانید روی فلش دبل کلیک کنید تا کادر محاوره شکل زیر باز شود.

 

 

با این کادر محاوره می توانید نوع رابطه را تغییر دهید و همپوشانی یا تاخیر آن را نیز مشخص کنید.راه دوم برای ایجاد رابطه، این است که روی فعالیت پس نیاز دابل کلیک کنید تا کادر محاوره Task  Informationباز شود.

زبانه Predecessor پیش نیازهای فعالیت را نشان می دهد.

 

 

در ادامه آموزش نرم افزار msp برای مشخص کردن پیش نیاز، باید از فیلد ID یا Task Name استفاده کنید. در فیلد ID شماره ردیف و در Task Name نام فعالیت وارد می شود. وقتی یکی از این دو را وارد کنید، فیلد دیگر مقدار خواهد گرفت. وقتی فیلد Task Name را انتخاب کنید، می توانید روی فلش کوچکی که در سمت راست آن قرار دارد کلیک کنید تا لیست فعالیت ها باز شود؛ وقتی روی یکی از فعالیت های لیست کلیک کنید، انتخاب خواهد شد.

 

 

بعد از انتخاب پیش نیاز، روی فیلد Type کلیک کنید تا انتخاب شود. وقتی روی فلش کوچک سمت راست آن کلیک کنید، لیست انواع رابطه ها باز خواهد شد و می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

 

اگر قصد دارید برای رابطه زمان همپوشانی یا تاخیر مشخص کنید، از فیلد Lag استفاده کنید.

راه سوم برای مشخص کردن روابط، استفاده از فرم پایین نمای گانت است. برای استفاده از این فرم، علامت تایید کنار View| Split View| Details را فعال کنید. اگر کادر مقابل گزینه مقداری به جز Task Form را نشان می دهد، روی آن کلیک کنید و از منویی که باز می شود Task Form را انتخاب کنید. شکل زیر فرمی که به این ترتیب در پایین پنجره Project باز می شود را نشان می دهد.

 

 

این فرم به طور پیش فرض دو قسمت برای منابع و پیش نیازها دارد. اگر مایل باشید می توانید در فضای خالی فرم کلیک راست کرده، از منویی که باز می شود Predecessors & Successors را انتخاب کنید تا فرم به جای منابع، اطلاعات پس نیازها را نشان دهد.

 

 

فعالیت پیش نیاز یا پس نیاز را انتخاب کرده، اطلاعات رابطه را به همان ترتیبی که در قسمت قبل توضیح داده شد وارد کنید. بهتر است روابط را در قسمت پیش نیازها وارد کنید. در این حالت رابطه با تعیین آیتم پیش نیاز ساخته می شود. اگر به قسمت پس نیاز بروید، باید رابطه را با تعیین پس نیاز بسازید.

به این ترتیب مشخص می شود که هر رابطه در فرم مشخصات دو آیتم نمایش داده می شود. یکی در قسمت پیش نیاز آیتم پس نیاز و دیگری در قسمت پس نیاز آیتم پیش نیاز.

 

 

راه چهارمِ ساخت رابطه، استفاده از ستون های Predecessors و Successors است. ستون Predecessors به طور پیش فرض نمایش داده می شود، ولی اگر قصد دارید از Successors استفاده کنید، باید آن را به جدول اضافه کنید. مجددا پیشنهاد می شود که برای وارد کردن روابط از فیلد Predecessors استفاده کنید و از Successors برای کنترل روابط کمک بگیرید. برای ساخت روابط، آن ها را در یکی از فیلدهای گفته شده تایپ کنید.

 

 

در این حالت وقتی رابطه را در یکی از دو ستون تایپ کنید، ستون دیگر نیز آن را برای فعالیت دوم نشان خواهد داد. در مثال قبل رابطه در فیلد Predecessors فعالیت دوم تایپ شده بود و فیلد Successors فعالیت اول نیز بلافاصله آن را نشان داد. اگر عبارت در فیلد Successors فعالیت اول وارد شده بود نیز در فیلد Predecessors فعالیت دوم دیده می شد.

گرامرِ وارد کردن رابطه به این صورت است:

[ID] [Type] [Lag/Lead]

به جای ID شماره ردیف فعالیت دیگر، که در ستون ID جدول نمایش داده می شود را قرار دهید. به جای Type نوع پیش نیاز، که با عبارت های SS ،FF ،FS و SF شناخته می شوند را قرار دهید. در پایان، اگر نیاز به زمان همپوشانی یا تاخیر داشته باشید، می توانید آن را به ادامه عبارت اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 •  پس نیاز بعد از اینکه ۱۱٪ مدت زمان آیتم شماره ۴ سپری شد پایان یابد      ۴SF+10%
 •  پس نیاز زمانی آغاز شود که ۵ روز پیش از پایان آیتم شماره ۴ پایان یابد       ۴FF-5d
 •  پس نیاز یک ماهِ روزشمار بعد از شروع آیتم شماره ۴ آغاز شود        ۴SS+1emo
 •  پس نیاز بعد از پایان آیتم شماره ۴ شروع شود    ۴FS

برای معرفی چند رابطه، باید بین آن ها ویرگول بگذارید:

 •  پس نیاز پیش از شروع ۴ و یک روز بعد از ۱۲ (هرکدام که دیرتر است) تمام نشود    ۴SF,12SF+1d
 •  پس نیاز پیش از پایان ۱۲ آغاز نشود و زمانی پایان یابد که بیشتر از ۵ روز تا پایان ۴ باقی نمانده باشد   ۴FF-5d,12FS
 •  پس نیاز پیش از شروع ۱۲ شروع نشود و شروع آن حداقل یک ماهِ روزشمار بعد از شروع ۴ باشد    .۴SS+1emo, 12SS
 •  پس نیاز پیش از پایان ۴، ۱۲ و ۱۶ شروع نشود    ۴FS,12FS,16FS

راه پنجم، که بهترین راه نیز هست، ایجاد رابطه با کمک ماوس و در جدول است. برای این کار پیش نیاز و بعد از آن پس نیاز را انتخاب کرده، روی آیکن  که در Task| Schedule قرار دارد کلیک کنید.

 

 

با همین روش می توانید در یک مرحله بین چندین فعالیت رابطه برقرار کنید.

 

 

توجه داشته باشید که اگر فعالیت ها را با کشیدن ماوس انتخاب کرده باشید، به ترتیب از بالا به پایین به هم پیوند می خورند. اگر مایل باشید می توانید فعالیت ها را با هر ترتیب دیگری انتخاب کنید تا روابط به همان شکل ایجاد شوند.

 

 

 

می توانید به جای آیکن  از کلیدهای میانبر Ctrl+F2 نیز استفاده کنید.

آنچه در این قسمت توضیح داده شد، عمده ترین راه های ساخت رابطه بود. با این حال راه های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، می توانید با گرفتن، کشیدن و روی هم انداختن عناصر نمودار شبکه ای نیز رابطه ایجاد کرد.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره آموزش نرم افزار msp بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدن تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، فعال در حوزه دیجیتال‌مارکتینگ و علاقه‌مند به استارت‌آپ‌ها هدفم اینه که بازار کار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود برای دوستان خود هم به اشتراک بگذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده لازم را ببرند.

2 پاسخ
 1. سعید دیده بان
  سعید دیده بان گفته:

  سلام بسیار بسیار از زحمات و آموزش عالیتان کمال قدر دانی و سپاس را دارم میخواستم اگر امکان داره آموزش گام به گام ام اس پروحکت تصویری از ابتدا ، از کجا میتونم پیدا کنم و یا بی زحمت از قسمت ۱ الی ۱۰ را برام ارسال بفرمائید بازهم از لطف و مرحمت شما کمال قدردانی را دارم . سعید دیده بان از اهواز

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.