مدیریت پروژه

تفاوت مدیریت پروژه و کنترل پروژه چیست؟ (چارت سازمانی)

تفاوت بین کنترل پروژه و مدیریت پروژه چیست؟

۳ تفاوت اصلی بین مدیریت پروژه و کنترل پروژه وجود دارد که میتوان فهمید مدیریت پروژه چیست:

 1. کنترل پروژه زیرمجموعه مدیریت پروژه با تمرکز اصلی مدیریت هزینه و برنامه پروژه است.
 2. مدیر پروژه کار تیم پروژه را هدایت می کند در حالیکه کنترل کننده پروژه به تیم و مدیر پروژه مسائل مربوط به هزینه ها و برنامه ریزی / برنامه های بازیابی توصیه می کند.
 3. پروژه کنترل کننده اطلاعات هزینه / برنامه پروژه را تولید می کند در حالی که مدیر پروژه اطلاعات را تولید می کند و تصمیم می گیرد برای پروژه.

ما این مهم را خیلی جدی می گیریم: “تفاوت بین کنترل پروژه و مدیریت پروژه چیست؟” تصمیم گرفتیم این مطلب را برای شما آماده کنیم تا بتوانیم اختلاف دقیق بین این دو عملکرد یعنی تفاوت کنترل پروژه و مدیریت پروژه را ارائه دهیم و بفهمیم مفهوم اصلی کنترل پروژه چیست
آیا کنترل پروژه همان مدیریت پروژه است؟
آیا فکر می کنید کنترل پروژه درباره کنترل کیفیت پروژه است؟
آیا فکر می کنید کنترل پروژه در مورد کنترل و مدیریت افراد در یک پروژه است؟
آیا شما تعریف واحدی برای اینکه بدانید مدیریت پروژه چیست، میدانید؟

خب، پاسخ یک “نه” بزرگ است. کنترل پروژه همانند مدیریت پروژه نیست؛ این موضوع در مورد کنترل کیفیت یا نظارت و مدیریت افراد در یک پروژه نیست. پس کنترل پروژه در یک پروژه چطور است؟ برای پاسخ به سوال شما، کنترل پروژه دو عامل اولیه در یک پروژه را کنترل می کند. یکی “هزینه” است و دیگری “برنامه” است.

یک کنترل کننده پروژه به دو سوال اساسی در یک پروژه پاسخ می دهد؛

 1. چقدر پروژه هزینه دارد و آیا ما قصد داریم به بودجه برسیم؟
 2. چه مدت طول خواهد کشید پروژه؟ ما در حال حاضر در پروژه ما کجا هستیم؟ … آیا می خواهیم به پایان برسیم یا نه؟ … اگر نه، آنچه ما می توانیم در مورد آن انجام دهیم؟

این چیزی است که یک کنترل کننده پروژه انجام می دهد؛ مدیریت هزینه و برنامه در یک پروژه

بنابراین، مدیریت پروژه در وهله اول شامل برنامه ریزی، اجرای، نظارت و کنترل و بستن در یک پروژه میباشد، آیا شما فکر می کنید که نقش کنترل پروژه در این چرخه وجود دارد؟ …… آیا این فقط در مرحله نظارت و کنترل یک پروژه دخیل است ؟!

یک تصور غلط در مورد کنترل پروژه وجود دارد. از آنجا که کلمه “کنترل” در “کنترل پروژه” وجود دارد، ممکن است مردم تصور کنند که کنترل پروژه صرفا در کنترل و مدیریت یک پروژه است و کنترل کننده پروژه تنها شامل مرحله نظارت و کنترل پروژه میباشد.
تیم پروژه کنترل نیاز به درگیر شدن در پروژه از مرحله آغازین خود را تا مراحل پایانی برای اطمینان از پیاده سازی کنترل پروژه موفق در پروژه دارد.

آموزشی جامع برای شما : آموزش مدیریت پروژه

چرا تیم کنترل پروژه باید در مراحل آغازین درگیر شود؟

هنگامی که شما در مرحله ابتدایی پروژه یک پیشنهاد ارائه می دهید، آیا نیازی نیست که بدانید با بودجه کلی برآورده شده چقدر باید این پروژه بطور تخمینی هزینه داشته باشد و برنامه تحویل در سطح بالا برای پروژه شما چقدر است؟
چه کسی مسئول هزینه و برنامه یک پروژه است؟
بله، یک کنترل کننده پروژه.

کنترل پروژه باید در ابتدای پروژه قرار بگیرد.همانطور که یک پروژه را در مرحله برنامه ریزی آغاز می کنید، کنترل کننده پروژه به شما در برنامه ریزی هزینه و برنامه های پروژه کمک می کند. هنگامی که پروژه از طریق چرخه عمر خود ادامه می یابد، تیم کنترل پروژه درگیر جنبه های مختلف هزینه ها و مدیریت زمان در پروژه می شود. کنترل پروژه در طول کل چرخه عمر پروژه دخالت سنگین دارد.

با این وجود، ممکن است فکر کنید: “خب، پس تفاوت بین کنترل کننده پروژه و مدیر پروژه چیست؟”
تفاوت بین کنترل کننده پروژه و مدیر پروژه به تعریف نقش کنترل کننده پروژه است که دو عامل اولیه را در یک پروژه تعریف می کند. هزینه و برنامه

آیا می دانستید که یکی از مسئولیت های اصلی مدیر پروژه مدیریت محدودیت های یک پروژه برای دستیابی به نتیجه نهایی و هدف پروژه است؟ آیا می دانید چه کسانی محدودیت های اولیه در یک پروژه هستند؟
محدودیت های اصلی “دوره زمانی”، “هزینه”، “زمان” و “کیفیت” است. یکی از چالش های بزرگ مدیر پروژه، تعادل بین این محدودیت ها در یک پروژه است.

کسی که به مدیریت پروژه برای مدیریت عناصر هزینه و زمان پروژه کمک میکند یک کنترل کننده پروژه است.
اگر هنوز درباره تفاوت بین مدیریت پروژه و کنترل پروژه متقاعد نشده اید، اجازه دهید به شما یک مقایسه ساده بدهیم تا بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید.

اگر یک پروژه را به عنوان یک کشتی در نظر بگیرید، نقش یک مدیر پروژه در یک پروژه، مانند “کاپیتان” یک کشتی است که کل کشتی را به سمت مقصد نهایی تعیین می کند که توسط مالک پروژه تعیین می شود.
حالا با این قیاس، چه چیزی شما را به نقش یک کنترل کننده پروژه می اندیشد؟
کنترل کننده پروژه به یک “افسر ناظر” در کشتی عمل می کند. درست مانند یک افسر هدایت کننده که کنترل مسیر، سرعت و تنوع کشتی را کنترل می کند.

کنترل کننده های پروژه به هزینه و برنامه زمانی پروژه می پردازند. اولا، آنها یک طرح برای چگونگی حمل کشتی به مقصد نهایی خود ارائه می دهند. بنابراین، ابتدا، آنها یک طرح می آورند، آنها با یک نقشه راه می آیند.
همانطور که سفر خود را آغاز می کنند، آنها شروع به اندازه گیری در جایی که در مسیر سفر خود هستند و چقدر از برنامه خود منحرف می شوند، میکنند.

به یاد داشته باشید، ما فقط درباره هزینه و برنامه صحبت می کنیم. تنها بخشی از حوزه پروژه که کنترل کننده پروژه کنترل می کند، هزینه و برنامه پروژه است. بنابراین، آنها یک طرح برای هزینه و برنامه پروژه را ارائه می دهند.
در طول پروژه، کنترل کننده های پروژه اطمینان حاصل می کنند که این دو عنصر را مدیریت و کنترل می کنند؛ هزینه و برنامه و اگر انحراف وجود داشته باشد، آنها به تیم پروژه می گویند که چه کاری می توانند انجام دهند و چه برنامه ای برای بازیابی باشد، شبیه آنچه یک افسر ناوبری در کشتی می کند.

کنترل پروژه در مقابل مدیریت پروژه در یک نمودار سازمانی

برای به دست آوردن وضوح بیشتر در تمایز بین مدیریت پروژه و کنترل پروژه، اجازه دهید به شما یک نمودار سازمانی را نشان دهیم، بنابراین شما می توانید موقعیت کنترل کننده پروژه را در مقابل مدیر پروژه مقایسه کنید.

نمودار سازمانی کنترل پروژه

در اینجا یک ساختار سازمانی معمولی برای یک پروژه EPC (مهندسی، تدارکات، پروژه ساخت و ساز) وجود دارد، جایی که، مدیر پروژه را در تیم های برتر و مختلف زیر مدیر پروژه مشاهده می کنید.

شما باید مدیر HSE، مدیر QA / QC و مدیر ساخت و ساز داشته باشید. هر مدیر تیم خود را از افراد زیر آنها داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر شما مدیر مهندسی فنی را به عنوان یک جعبه در org، chart، نشان داده اید، زیر جعبه های مختلفی وجود دارد.ممکن است مهندسین برق، مهندسین فرآیند، مهندسان ابزار دقیق و غیره باشند. بنابراین، تیم خود را به عنوان جعبه جداگانه در نمودار سازماندهی نشان داده خواهد شد. ما آنها را نشان نداده ایم، زیرا فقط می خواستیم تفاوت بین کنترل پروژه ها و مدیریت پروژه را به شما نشان دهیم.

بنا بر گفته مهندسین برق، به عنوان بخشی از تیم، نگرانی اصلی آنها طراحی و کنترل محدوده الکتریکی پروژه است. اما زمانی که ما در مورد کنترل پروژه صحبت می کنیم، مجددا دامنه آنها هزینه و برنامه پروژه است.
سرپرست پروژه مدیریت پروژه تیم خود را دارد. معمولا، شما ممکن است تیم برآوردکننده هزینه، کنترل هزینه ها و برنامه ریز یا برنامه ریزان را ببینید. بعضی از شرکت ها ممکن است کنترل کننده های اسناد را نیز تحت کنترل پروژه داشته باشند.
بر اساس اندازه و پیچیدگی یک پروژه، تعداد کنترل کننده های پروژه اختصاص یافته به یک پروژه متفاوت است. به عنوان مثال، اگر شما در یک پروژه بزرگ کار می کنید، ممکن است چندین نفر را که تحت پروژه می کنند، ببینید. اگر یک پروژه کوچک وجود دارد، یک یا دو نفر ممکن است نقش چند کنترل کننده پروژه را برعهده بگیرند.

تیم پروژه کنترل داده های دریافت شده از اعضای تیم پروژه را تجزیه و تحلیل می کند و برنامه های پروژه را توسعه می دهد که معمولا شامل موارد زیر می شود:

 • برآورد هزینه پروژه
 • بودجه پروژه
 • تخصیص بودجه
 • برنامه منابع
 • زمان بندی پروژه
 • WBS / CBS
 • هزینه / برنامه برنامه احتمالی

هنگامی که هزینه و برنامه پروژه توسعه داده می شود، تیم پروژه کنترل ورودی های ثابت از تیم پروژه را فراهم می کند و انواع گزارش های تحلیلی مانند:

هزینه و برنامه پروژه وضعیت و عملکرد
پیش بینی هزینه و برنامه زمانبندی پروژه
مسائل مربوط به هزینه پروژه و برنامه ریزی / نگرانی / برنامه ریزی
تمام این اطلاعات به مدیر پروژه و اعضای تیم پروژه بازگردانده می شود تا بتوانند تصمیمات درستی برای این پروژه بگیرند.

نتیجه گیری :

به طور خلاصه سه تفاوت اساسی بین کنترل پروژه و مدیریت پروژه وجود دارد.

یکی از تفاوت های کلیدی این است که پروژه کنترل یک زیرمجموعه مدیریت پروژه است، یک تابع تحت مدیریت پروژه، با تمرکز اصلی مدیریت هزینه و برنامه پروژه است.

یکی دیگر از تفاوت های کلیدی بین مدیر پروژه و کنترل پروژه این است که مدیر پروژه کار تیم پروژه را هدایت می کند در حالی که کنترل کننده پروژه به تیم و مدیر پروژه مسائل مربوط به هزینه ها و برنامه های احتمالی / برنامه های بازیابی توصیه می کند.

کنترل کننده پروژه به عنوان یک مشاور عمل می کند که توصیه های لازم را برای مدیریت پروژه ارائه می دهد و به تیم ها در استراتژی های مختلف و برنامه های بازیابی کمک می کند تا هزینه های پروژه و برنامه را به مسیر بازگردانند. کنترل کننده پروژه اطلاعات، نمودار ها، داده ها و گزارش هایی را ارائه می دهد که نشان می دهد که کدام پروژه، جایی که پروژه به آن می رود، و آنچه ما می توانیم در مورد هزینه و وضعیت برنامه پروژه انجام دهیم.
بنابراین کنترل کننده پروژه تنها به عنوان یک مشاور عمل می کند.

یکی دیگر از تفاوت های کلیدی بین کنترل کننده پروژه و مدیریت پروژه اینست که اطلاعات هزینه / برنامه پروژه را تولید می کند در حالی که مدیر پروژه اطلاعات تولید شده را به مصرف می رساند و تصمیمات را برای پروژه می گیرد.

بنابراین، کنترل کننده پروژه در تصمیم گیری برای این پروژه قرار ندارد. او اطلاعات را به مدیر پروژه و تیم ارائه می دهد. بر اساس اطلاعات ارائه شده و بر اساس پیشنهادات خود، مدیر پروژه تصمیم می گیرد برای این پروژه.

۴ کاری که باید در زمان اختتام پروژه انجام دهید

یکی از مهمترین وظایفی که برعهده یک مدیر پروژه است، مرحله تکمیل یا اختتام پروژه میباشد. این مرحله می تواند برای هر مدیر یا کارشناس پروژه ، یک تجربه یادگیری و فعالیت بهبود مستمر باشد که قطعاً در پروژه های آینده برای آنها مفید خواهد بود. هر پروژه ای صرف از نظر از اینکه با موفقیت تمام فعالیتهای خود را تکمیل کرده باشد و یا اینکه بدلایلی در میانه راه متوقف شده باشد، به پایان می رسد.

در اینجا بهترین راه برای حصول اطمینان از اینکه آیا پروژه کاملا پایان یافته است چیست؟ برای این منظور باید حتما در ابتدای پروژه، پایان آن را تعریف کنید، با این کار شما می توانید قعالیتهایی را که برای انجام مرحله اختتام مورد نیاز است در طول اجرای پروژه انجام دهید تا اینکه بخواهید حجم زیادی از کارهای مرحله اختتام را در زمان پایانی پروژه انجام دهید. منظور از تعریف پایان پروژه تعریف شرایطی است که منجر به پایان پروژه می شود

مانند تعیین اینکه محصول چه زمانی و با چه کیفیتی و در چه شرایطی به مشتری تحویل داده می شود؟
با فرض اینکه شما در ابتدای پروژه، پایان پروژه را تعریف کرده اید، می خواهیم ۴ کار کلیدی که باید در مرحله اختتام یک پروژه انجام دهید به شما معرفی کنیم:

 1. تایید مشتری و حامی پروژه را با توجه معیارهای قابل پذیرش که برای محصول تعریف کرده اید دریافت کنید.
 2. ارزیابی کاملی از پروژه انجام دهید و از ذی نفعان بازخور بگیرید.
 3. مستند سازی کامل پروژه را انجام دهید.
 4. جشن پایان پروژه را با حضور کلیه افراد تیم برگزار نمایید

امید واریم از این مطلب در سایت صنایع سافت لذت برده باشید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

احمد جعفری

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، شاغل در حوزه دیجیتال مارکتینگ هدفم اینه که بازارکار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

مقالات مرتبط

نظرات ۴

 1. سلام وقت بخیر بنده ۲۶۳۴۳ سهام پایه یا ابتدایی پروژه کارخانه سیمان کیاسر مازندران را دارم . ارزش روز هرسهم پایه پروژه ۶۵ میلیون تومان است. ایا این نوع سهام خریدار هست من قصد فروش سهام را دارم . شرکت سیمان کیاسر سهامی خاص است سهامی عام نیست . پروژه کارخانه سیمان کیاسر با ظرفیت تولید روزانه ۲۲۰۰ تن در روز در سال ۱۳۹۲ راه اندازی و افتتاح شد. با تشکر ۰۹۱۱۷۱۱۲۰۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا