آموزش Minitab

آموزش Minitab برای مهندسان صنایع | (تصویری)

/
آموزش Minitab آموزش Minitab نرم افزار قدرتمند در زمینه آمار و تحلیل آن…
گسترش عملکرد کیفیت

0 تا 100 گسترش عملکرد کیفیت QFD در مهندسی صنایع

/
گسترش عملکرد کیفیت QFD گسترش عملکرد کیفیت در دهه‌های اخیر با پ…
آموزش مینی تب

آموزش مینی تب (Minitab) | آزمون کولموگروف - اسمیرنف[تصویری]

/
آموزش مینی تب آموزش مینی تب در آموزش های قبلی در رابطه با آموزش آ…
مدیریت کیفیت چیست

0 تا 100 مدیریت کیفیت | مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) چیست؟

/
مدیریت کیفیت چیست مدیریت کیفیت چیست در مطلب قبلی در رابطه با تاری…
تاریخچه مدیریت کیفیت

0 تا 100 تاریخچه مدیریت کیفیت | [جامع و کاربردی]

/
تاریخچه مدیریت کیفیت (Total Quality Management) تاریخچه مدیریت کیفیت استانداردها…
رویکرد کیفیت فراگیر

چرا سازمان ها به رویکرد کیفیت فراگیر نیاز دارند ؟

/
رویکرد کیفیت فراگیر چرا سازمان ها به رویکرد کیفیت فراگیر نیاز…
سیستم تولید به موقع

سیستم تولید به موقع (JIT) چیست ؟| (هر آن چیزی که باید بدانید)

/
سیستم تولید به موقع (Just in time)  سیستمی در صدر سیستم های برنا…
مراحل برنامه ریزی کنترل پروژه

مراحل برنامه ریزی کنترل پروژه برای مدیران پروژه |(مرحله دوم)

/
مراحل برنامه ریزی کنترل پروژه مراحل برنامه ریزی کنترل پروژه در مق…
هزینه های کیفیت

هزینه های کیفیت و اثر آن بر مشتری | (بطور کامل)

/
هزینه های کیفیت اثر کیفیت بر کسب و کار و مشتری   هزینه…
آموزش مراحل مدیریت پروژه

آموزش مراحل مدیریت پروژه برای صنایع | (مرحله اول)

/
آموزش مراحل مدیریت پروژه برای صنایع آموزش مراحل مدیریت پروژه برای صنایع در م…
مراحل برنامه ریزی یک پروژه

30 دقیقه تا برنامه ریزی یک پروژه (7مرحله) | (تریور یانگ)

/
مراحل برنامه ریزی یک پروژه مراحل برنامه ریزی یک پروژه شامل …
آموزش msp برای صنایع

آموزش msp برای رشته مهندسی صنایع (تصویری) | (قسمت اول)

/
آموزش msp برای صنایع آموزش msp برای صنایع مدیریت هر پروژه مهم ترین عا…