مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت آراستگی (۷S) چیست ؟ | (قسمت سوم)

سیستم آراستگی ۷S

در مطلب قبلی در رابطه با بند سازماندهی زیرساخت ها و اطلاعات مدون صحبت کردیم در ادامه این بحث یعنی نظام آراستگی ۷S به :

  1. ساماندهی شایستگی کارکنان
  2. سواسازی و بازیافت میپردازیم.

سیستم آراستگی ۷S

سامان دهی شایستگی کارکنان

 

عنوان بند
آماده سازی منابع انسانی ۱-۳-۴
نیازسنجی آموزشی ۲-۳-۴
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ۳-۳-۴

آماده سازی منابع انسانی

کارکنانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، کارهای تاثیرگزار بر آراستگی سازمان را عهده دار می باشند، باید بر اساس دانش، مهارت، تجربه و ویژگی های شخصیتی، انتخاب شده وحداقل شایستگی لازم را برای احراز پست سازمانی خود داشته باشند. روند تامین شایستگی کارکنان، باید برای شروع به همکاری و ترفیعات بعدی کارکنان در سازمان، تعیین شده باشد. واگذاری مسئولیت در پست های مختلف سازمانی باید زمانی صورت پذیرد که از توانایی وقابلیت فرد در انجام آن اطمینان حاصل شود.

 

 

مقاله مرتبط برای شما(قسمت دوم این نظام) : نظام آراستگی ۷S

نیازسنجی آموزشی

سازمان باید استاندارد های مهارت، آموزش و قابلیت های شخصی و شخصیتی حرفه ای مختلف مورد نیاز خود را تهیه و یا تدوین کند و نیازسنجی آموزشی کارکنان، بر اساس آنها صورت پذیرد. در نیاز سنجی کارکنان، باید به نیازهای پست سازمانی، نیازهای پست های جایگزین و کار راهه شغلی در سازمان توجه شود.

 

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

آموزش های ارائه شده به کارکنان باید با نیازهای سازمان مرتبط بوده و در ایجاد و ارتقای شایستگی کارکنان موثر باشند و موجب بهبود فرهنگ سازمانی شوند. نحوه ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده به ویژه از بعد آگاهی کارکنان در سازمان باید درقالب روش اجرایی مدون تعیین شده باشد.

سواسازی و بازیافت

 

عنوان بند
کلیات ۱-۴-۴
سواسازی محیط کار ۲-۴-۴
سواسازی ابزار و وسایل کار ۳-۴-۴
سواسازی تجهیزات و ماشین آلات ۴-۴-۴
سواسازی ضایعات ۵-۴-۴
سواسازی اسناد، مدارک و سوابق ۶-۴-۴
بازیافت و تصفیه ۷-۴-۴

کلیات

در ادامه سیستم آراستگی ۷S سازمان باید مقررات و استاندارد های مشخص و مناسبی را برای سواسازی و دور نمودن اقلام مختلف غیر ضروری ایجاد و برقرار نگهدارد. این مقررات و استانداردها می توانند مرجع برون سازمانی داشته و یا درون سازمانی باشند.جداسازی و پاک سازی اقلام در سازمان باید برای ارتقاء بهره وری سازمان و کسب بهترین نتایج صورت پذیرد. سازمان باید به هنگام سواسازی و تعیین مکان جدید، به پیشگیری از جابه جایی ها و نقل و انتقال های غیر ضروری توجه کند.

 

سواسازی محیط کار

هر یک از محیط های سازمانی باید با هویت و ماموریت معین, تعریف و از یکدیگر مجزا شده باشند. سواسازی محیط های سازمانی می تواند با خط کشی و تابلوگذاری صورت پذیرد. در سواسازی محیط های سازمانی باید به توالی منطقی عملیات و فرآیندها و کاهش نقل و انتقالهای غیر ضروری کارکنان و محصولات توجه شود.

 

سواسازی ابزار و وسایل کار

کلیه وسایل و ابزار کار موجود در محیط سازمانی باید با توجه به میزان نیاز و کاربرد آنها طبقه بندی شده و از یکدیگر مجزا شوند. تخصیص مکان مناسب ثابت، به ابزار نیز از دیگر الزامات این استاندارد است.

 

سواسازی تجهیزات و ماشین آلات

ترتیب و چیدمان تجهیزات و ماشین آلات سازمان باید با توجه به توالی عملیات و فرآیندها صورت گرفته باشد و حریم اختصاصی هر یک از ماشین آلات باید با خط کشی تعیین شده باشد. سازمان باید مراقبت کند تا از حریم اختصاصی ماشین آلات به منظورهای دیگر استفاده نشود. وضعیت تجهیزات و ماشین آلات در زمان های اسقاط و یا ترخیص آنها، سرویس های ادواری و یا تعمیرات، باید به کمک تابلوهای استاندارد شده تعیین شود.

 

سواسازی ضایعات

سازمان باید چگونگی جداسازی و تعیین و تکلیف اقلام و خدمات نامنطبق را به کمک روشاجرایی مدون, تعیین کند.در این روش اجرایی باید نحوه شناسایی, سواسازی، علامت گذاری، بررسی و گزارش دهی به روشنی مشخص شده باشد. تعیین و تکلیف اقلام نامنطبق و ضایعات غیرقابل استفاده باید بخشی از این روش اجرایی باشد.

 

سواسازی اسناد، مدارک و سوابق

سازمان باید برای دسترسی سریع تر به سوابق، از نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک غیرضروری پرهیز کند. عملیات سواسازی اسناد و مدارک غیر ضروری باید در دو مرحله, پایان زمان بایگانی جاری و پایان زمان بایگانی راکد هر گروه از سوابق صورت پذیرفته و اسناد غیرضروری به شیوه معین امحاء شوند.

 

بازیافت و تصفیه

سازمان باید با توجه به ملاحظات زیست محیطی و اصل صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی، ضایعات حاصله از فعالیت های خود را بازیافت و یا تخلیص و تصفیه کند. در مواردی که تخلیص ویا تصفیه ضایعات، تکلیف قانونی و یا مقرراتی باشد, سازمان باید ضمن رعایت قوانین، سوابق حاصل از عمل به قوانین و مقررات را حفظ و نگهداری کند.

 

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره سیستم آراستگی ۷S بود، لذت برده باشید. هر سوال و نظری دارید برای ما کامنت بذارید، کمتر از یک روز پاسخ داده می‌شه 😉

امتیاز شما به محتوایی که خواندید post

احمد جعفری

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، شاغل در حوزه دیجیتال مارکتینگ هدفم اینه که بازارکار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا