مقاله ام اس پینرم‌افزارهای مهندسی صنایع

تعیین فعالیت ها و انواع آن در نرم افزار ام اس پی (MSP)

تعیین نوع فعالیت در نرم افزار ام اس پی

تعیین فعالیت ها در ام اس پی : پیچیدگی های برنامه هایی که از منبع استفاده می کنند بیشتر از برنامه های فاقد منبع است. یکی از این پیچیدگی ها به تاثیر نوع رابطه در تعدیل تغییرهایی است که به وجود می آید و در این فصل بررسی خواهد شد.

اگر فعالیتی منبع نداشته باشد و مدت زمان آن را تغییر دهید، صرفا مدت آن اصلاح می شود و با مقدار جدید در روند زمان بندی قرار می گیرد. ولی اگر فعالیت منبع داشته باشد و مدت زمان آن را تغییر دهید سوال هایی به وجود می آید؛ آیا قرار است منبع بیشتر از گذشته کار کند و در نتیجه کار را سریع تر تمام کند؟ یا این که مقدار کار کم شده است؟

اگر منبع جدیدی به فعالیت اضافه کنیم نیز سوال هایی مطرح می شود؛ آیا قرار است منابع قبلی کمتر کار کنند؟ آیا کار فعالیت بیشتر شده است و برای جبران آن منبع را اضافه کرده ایم؟  تنظیم نوع رابطه پاسخ به این نوع سوال ها را مشخص می کند.

تعیین فعالیت ها در ام اس پی
تعیین فعالیت ها در MSP

تنظیم ها در برنامه های ساده در ام اس پی

بهتر است برنامه های ساده را بدون منابع تنظیم کنید. ولی اگر لازم بود که منبع نیز اضافه کنید و به هر دلیل قصد نداشتید مهارت های پیشرفته این فصل را بیاموزید، می توانید این دو تنظیم را انجام دهید:

 • نوع فعالیت را Fixed Duration تعیین کنید.
 • حالت Effort Driven فعالیت را غیر فعال کنید.

رفتار برنامه در این حالت به انتظار اکثر افراد نزدیک تر است. برای تعیین تنظیم ها، کل فعالیت ها را انتخاب کرده، روی Task| Properties| Information کلیک کنید. به زبانه Advanced کادر محاوره ای که باز شده است بروید، در Task type گزینه Fixed Duration را انتخاب کنید و گزینه Effort Driven را غیر فعال کنید.

رابطه فعالیت ها و منابع در ام اس پی

در ادامه آموزش تعیین فعالیت ها در ام اس پی عامل اصلی پیچیدگی، تغییر منابع است. فرض کنید فعالیتی دارای یک منبع با میزان اختصاص ۱۰۰٪ باشد. اگر یک منبع ۱۰۰٪  دیگر نیز به آن اختصاص دهیم، چه منطقی باید به مسئله حکم فرما باشد؟ موارد زیر جواب هایی برای این سوال هستند:

 1. کارِ فعالیت بیشتر از پیش بینی اول شده است و به همین خاطر منبع جدیدی برای کمک به منبع قبلی اضافه کرده ایم تا فعالیت در همان زمان برنامه ریزی شده تمام شود.
 2. می خواهیم قسمتی از کار منبع اول را به عهده منبع دیگری بگذاریم و از منبع اول برای کار دیگری کمک بگیریم.
 3. می خواهیم فعالیت با منابع بیشتری انجام شود تا در زمان کوتاه تری پایان یابد.

تمام شرایط گفته شده کاربرد دارند؛ به همین خاطر، در Project شیوه های مختلفی برای تغییر منابع پیش بینی شده تا هر کاربر بتواند آنچه را لازم دارد انجام دهد. با توجه به آنچه گفته شد، باید منطق کار Project و روابط موجود را به خوبی بدانید تا هم بتوانید در شرایط لازم محصول مورد نظر خود را به دست آورید وهم این که ،سردرگم نشوید.

نوع رفتار هر فعالیت به تفکیک و با تنظیم های خاصِ همان فعالیت که در فیلدهایش ذخیره می شوند مشخص می شود. در این فصل رابطه بین فعالیت ها و منابع در دو حالت ساده و پیشرفته توضیح داده می شوند.

قسمت ۱۷ آموزش ام اس پی : ساختار شکست کار(WBS) در ام اس پی(MSP)

ارتباط ساده در نرم افزار msp

در این قسمت ارتباط بین منابع و فعالیت در حالت ساده توضیح داده می شود.

به طور کلی رابطه ای که برای این منظور گفته می شود و در مراحل بعد خواهید دید که رابطه چندان کامل و دقیقی نیست، از این قرار است:

Duration = Work / ΣUnits

منظور از Unit، میزان اختصاص هر منبع به فعالیت است. اگر منبعی ۲۵۰٪ اختصاص یافته باشد، مقدار Unit آن ۵/۲ خواهد بود. اگر یک منبع ۲۵۰٪ و یک منبع ۱۵۰٪ اختصاص یافته باشد ،ΣUnits برابر با ۴ خواهد بود.

فرض کنید میزان کار فعالیت  و منابعِ آن در تقویم، روزی ۸ ساعت تعریف شده باشد. اگر منبعی به طور نیمه وقت، یعنی با میزان اختصاص ۵۰٪ تخصیص داده شده باشد، به این معنی است که منبع روزی ۴ ساعت کار می کند. اگر فعالیت ۸ روز کار داشته باشد، با ۲ روز کار منبع تکمیل می شود. اگر به این فعالیت ۸ ساعته، دو منبع ۲۵٪ یا دو منبع ۵۰٪ اختصاص داده شده باشد، کار به ترتیب در ۲ و ۱ روز تمام خواهد شد.

می توان مقدار کار فعالیت را مشخص کرد تا مدت زمان آن به دست آید. ولی خیلی اوقات مدت زمان را وارد می کنند تا مقدار کار بعد از اولین تخصیص منابع به دست آید.

فرض کنید به فعالیتی زمان ۱۰ روز داده شده باشد. اگر به آن سه منبع با اختصاص های ۱۰۰٪، ۲۵۰٪ و ۵۰٪ اختصاص داده باشیم، مجموع Unitها برابر با ۴۰۰٪ یا ۴ خواهد بود، که معادل با این است که چهار نفر به طور تمام وقت در هر روز کار کنند. اگر روز کاری ۸ ساعت باشد، این کار معادل با روزی ۳۲ ساعت خواهد شد. چون فعالیت ۱۰ روزه است، به این معنی است که فعالیت مجموعا ۳۲۰ ساعت کار دارد.

آنچه تا این زمان گفته شد، درباره حالتی بود که برای اولین بار منابع را به فعالیت اختصاص دهید. در قسمت قبل توضیح داده شد که برای اختصاص های بعدی، منطق های مختلفی می تواند وجود داشته باشد. منطق های مختلف به دو طریق مشخص می شوند: یکی فعال بودن یا نبودن گزینه Effort Driven فعالیت است و دیگری Task Type مشخص شده برای آن فعالیت دو فیلد گفته شده، مانند تمام فیلدها از طریق ستون های جدول و فرم Task Information قابل دسترسی هستند.

ارتباط ساده در نرم افزار msp

گزینه Effort Driven زمانی موثر است که منبع جدیدی را به فعالیت اختصاص دهید یا یکی از منابع اختصاص داده شده را حذف کنید .Task Type زمانی موثر است که تعداد منابع ثابت بوده، مقدارهای تخصیص، مدت زمان یا مقدار کار را تغییر دهید.

عملکرد هرکدام از گزینه ها، به قرار زیر است:

 • Fixed-Duration: در این حالت مدت زمان ثابت است و اگر کار را زیاد کنید، مقدار تخصیص زیاد خواهد شد. اگر مقدار تخصیص را زیاد کنید، کار افزایش پیدا خواهد کرد. اگر در این حالت مدت زمان را افزایش دهید، مقدار کار افزایش خواهد یافت.
 • Fixed-Units: در این حالت میزان تخصیص ثابت است و اگر مدت زمان را افزایش دهید، کار افزایش خواهد یافت. اگر کار را افزایش دهید، مدت زمان افزایش می یابد. با افزایش میزان تخصیص، مدت زمان کاهش می یابد.
 • Fixed-Work: با ثابت بودن کار، اگر مدت زمان افزایش یابد، میزان تخصیص کم می شود و اگر میزان تخصیص افزایش یابد، مدت زمان کاهش می یابد. افزایش کار در این حالت، باعث کاهش مدت زمان می شود.

عملکردهای گفته شده در جدول زیر خلاصه شده اند:

Task Type ΣU+ D+

 

W+

 

Fixed Units D- W+

 

D+

 

Fixed Duration W+ W+

 

ΣU-

 

Fixed Work D- ΣU-

 

D-

 

در این جدول W ،D و ΣU به ترتیب مخفف مدت زمان، کار و مجموع مقدار تخصیص های منابع است. علامت مثبت یا منفی بعد از حروف به معنی افزایش یا کاهش مقدار آن هاست.

شرایط را این گونه می توان خلاصه کرد:

 • با ثابت بودن هرکدام از سه فاکتور (که با Task Type مشخص می شود)، تغییر هر فاکتور با اصلاح فاکتور دیگری که ثابت نیست اصلاح می شود.
 • اگر فاکتور ثابت تغییر کند، مدت زمان اصلاح خواهد شد، مگر زمانی که مدت زمان تغییر کرده باشد ،که در این حالت مجموع تخصیص ها اصلاح می شود.

در ادامه آموزش تعیین فعالیت ها در ام اس پی پیش از این نیز توضیح داده شد که گزینه Effort Driven زمانی موثر است که تعداد منابع کم یا زیاد شود. اگر فعالیت Effort Driven نباشد، با افزایش یا کاهش منابع، میزان کار افزایش یا کاهش می یابد. در غیر این صورت، با افزایش تعداد منابع، مدت زمان کاهش می یابد، مگر در مواردی که فعالیت Fixed-Duration باشد، که در این حالت میزان تخصیص ها اصلاح می شود تا مجموع آن ها بعد از معرفی منبع جدید، به اندازه قبل باشد.

جدول شکل زیر کارکرد منابع را در شرایط مختلف توضیح می دهد.

Task Type Effort Driven

 

Not Effort Driven

 

Fixed Units D- W+

 

Fixed Duration W+

 

Fixed Work D-

آنچه توضیح داده شدِ را می توان این گونه خلاصه کرد که اگر فعالیتی Effort Driven باشد، به این معنی است که تغییر تعداد منابع آن برای اصلاح مدت زمان است؛ یعنی میزان کار ثابت است و هدف از تغییر، کاهش زمان یا کاهش هزینه ناشی از منابع می باشد.

توجه داشته باشید که فعالیت های Fixed-Work نمی توانند Effort-Driven نباشند، زیرا Effort-Driven نبودن به معنی متغیر بودن میزان کار است، که با Fixed-Work بودن تناقض دارد.

جدول زیر تغییرات کار، زمان و میزان تخصیص را به همراه مثال نشان می دهد.

W+ D+ U+ (۱۰d, 80h, r1)
(۲۰d, 160h, r1) (۲۰d, 160h, r1) (۵d, 80h, 2r1) FU+ED
(۲۰d, 160h, r1) (۲۰d, 160h, r1) (۵d, 80h, 2r1) FU-ED
(۱۰d, 160h, 2r1) (۲۰d, 160h, r1) (۱۰d, 160h, 2r1) FD+ED
(۱۰d, 160h, 2r1) (۲۰d, 160h, r1) (۱۰d, 160h, 2r1) FD-ED
(۲۰d, 160h, r1) (۲۰d, 80h, ½r1) (۵d, 80h, 2r1) FW+ED

منظور از FW ،FD ،FU و ED به ترتیب Fixed-Work ،Fixed-Duration ،Fixed-Units و Effort-Driven است. مدت زمان، کار و منابع نیز به صورت یک سه تایی مرتب نمایش داده شده اند. به عنوان مثال ،(۵d, 80h, 2r1) به معنی مدت زمان ۵ روز، کار ۸۰ ساعت و ۲۰۰٪ تخصیص منبع r1 است.

مقدارهای اولیه ،(۱۰d, 80h, r1) است و هر جدول تغییر این سه تایی مرتب را بر اساس تغییر یکی از سه فاکتورها، نشان می دهد.

مثال های اضافه شدن منبع جدید در جدول زیر نمایش داده شده است.

Not Effort Driven Effort Driven
W+ D- Fixed Units
W+ Fixed Duration
D- Fixed Work
Not Effort Driven Effort Driven (۱۰d, 80h, r1)
(۱۰d, 160h, r1 & r2) (۵d, 80h, r1 & r2) Fixed Units
(۱۰d, 160h, r1 & r2) (۱۰d, 80h, ½r1 & ½r2) Fixed Duration
(۵d, 80h, r1 & r2) Fixed Work

توضیحات این قسمت برای آغازِ درک عملکرد برنامه است و در تمام شرایط به درستی عمل نمی کند. عملکردِ دقیق در قسمت بعد توضیح داده شده است.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره تعیین فعالیت ها در ام اس پی بود، لذت برده باشید. هر سوال و نظری دارید برای ما کامنت بذارید، کمتر از یک روز پاسخ داده می‌شه 😉

۵/۵ - (۳ امتیاز)

احمد جعفری

کارشناسی رشته مهندسی صنایع، شاغل در حوزه دیجیتال مارکتینگ هدفم اینه که بازارکار رشته صنایع رو برای فعالین این حوزه شفاف‌تر کنم.

مقالات مرتبط

یک نظر

 1. سوال من اینه که بعد از وارد کردن درصد پیشرفت های واقعی تو %comp زمانی که میخوایم پروژه reschedule کنیم duration و %comp فعالیت ها تغییر میکنه درحالیکه ما tasktype رو حالت fixed duration قرار دادیم و %comp رو هم دستی وارد کردیم. ممنون میشم پاسخ رو به ایمیلم هم بفرستید. ممنونم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بررسی کنید
نزدیک
دکمه بازگشت به بالا